För två år sedan etablerade sig AWS i Norden, och vi har tidigare skrivit om hur bolaget vill locka storföretagen till sitt moln.

Nu har man en ny kategori företag i blickfånget, och det är de svenska spelföretagen, men man vill även, likt många andra jättar, vara med på den svenska startupscenen.

Och för tillfället är bolaget i full färd med att rekrytera nytt blod till sitt nordiska huvudkontor i Stockholm. Bolaget har även hunnit med att öppna ett kontor i Helsingfors, men Norge och Danmark får än så länge vänta på lokal AWS-representation.

Men Stockholmskontoret ska alltså växa, och Darren Mowry, som basar över verksamheten i Norden och Baltikum, säger att han och bolaget jagar brett.

– Jag flyttade till Norden för att vi ville bygga upp en verksamhet som ger företagen den lokala supporten. Vår europeiska supportorganisation är baserad i Irland, men den ska växas även lokalt.

aws
Darren Mowry leder Amazon Web Services i Norden och Baltikum.

Hur många ska ni rekrytera?
– Vi ska bygga på utifrån kundens behov. För alla kunder som vill ha det samarbetet med oss så vill vi ha en sådan person på plats.

Darren Mowry säger att man även har gjort om lite hur man jobbar från Nordenkontoret. Hittills har man haft två olika team, ett som riktar sig mot större företag som exempelvis Telenor, Ericsson, Nokia och Ikea, och ett som är inriktat på små och medelstora företag.

Nu har man även dragit igång en tredje verksamhet, med fokus på svenska spelföretag och startupbolag.

– Vi ser att det är en viktig marknad i Sverige och vi insåg att det var viktigt att skapa en organisaton kring det. Den typen av bolag vill inte bli behandlade som vare sig storföretag eller som små och medelstora bolag.

Han säger att AWS gärna vill nå startupgängen på ett så tidigt stadium som möjligt, och tar ett exempel i betalbolaget Izettle.

– Idag är de till 100 procent inne hos AWS, och det är ett direkt resultat av att vi hade ett väldigt tidigt samarbete.

Att kommentera konkreta siffror verkar tyvärr inte vara AWS giv, så exakt hur stor den lokala styrkan på AWS Nordenkontor är fortfarande höljt i dunkel. Det som däremot framkommer är att kontoret på Mäster Samuelsgatan i Stockholm håller på att bli för litet. Och en flytt blir givetvis än mer aktuell ju fler man lyckas rekrytera.

– Vi har börjat leta efter något som kan vara vårt framtida hem. Det vi har sagt är att vi vill fortsätta sitta i centrala Stockholm, konstaterar Darren Mowry.

Hur stort kontor letar ni efter, hur många ska det svälja?
– Jag har ingen specifik siffra som vi utgår från,men det måste vara något som vi kan växa in i på tre till fem års sikt.