Vismas koncernchef Øystein Moan.
Vismas koncernchef Øystein Moan.

Den norska affärssystemkoncernen Visma har lagt ett bud på sin Växjöbaserade konkurrent Fortnox. Budet ligger på 24 kronor per aktie, vilket ger ett totalvärde på bolaget på 1 406 miljoner kronor.

Det är 32 procent över stängningskursen i fredags, som låg på 18,20 kronor och budet är villkorat en anslutningsgrad om minst 50 procent.

– Vi har imponerats av Fortnox framgångar under de senaste åren och vi ser fram emot de blir en del av Vismakoncernen. Bolaget har haft en fin utveckling, men jag tror att vi kan utveckla bolaget vidare, säger Vismas koncernchef Øystein Moan, som också säger att han är glad över att Fortnox styrelse rekommenderar aktieägarna att anta budet.

Visma har varit rejält på offensiven de senaste åren. Oftast rör det sig om mindre bolag, men den här gången är det alltså ett förvärv i miljardklassen.

– Vi köpte ett motsvarande bolag i Danmark ifjol, Economic. Det här är ungefär i samma storlek, säger Øystein Moan.

Exakt hur Visma tänker strategiskt med sitt förvärv ber han att få återkomma till. Han återkommer till att det är ett fint bolag, men att det kan utvecklas lite mer under nya ägare. Det som däremot framkommer är att Fortnox även under en ny ägare kommer att fortsätta verka som ett eget bolag.

Och trots att Visma fortsätter att köpa upp sina konkurrenter säger Øystein Moan att det finns gott om rivaler kvar därute.

– Det är en fragmenterad marknad med ett stort antal konkurrenter. Sedan ser vi att det är många internationella konkurrenter som kommer till Sverige nu.

Blir det fler förvärv i Sverige i år?
– Inte i den här storleken. Men vi är aktiva i en del andra länder också, så det här bör inte vara det sista förvärvet.

Fortnox styrelse har som sagt rekommenderat aktieägarna att anta budet. Men så mycket mer än så vill man inte kommentera i dagsläget.

– Vi bara förhåller oss till fakta och konstaterar att det är ett bra bud för aktieägarna, och att det är en seriös och industriell ägare. Det är också sagt att bolaget kommer att få agera självständigt. Det är vi nöjda med, säger styrelseordförande Leif Johansson.

I februari skrev vi om att vd Sara Arildsson valde att lämna bolaget efter oenighet om hur bolaget skulle ledas. Exakt vad schismen bestod i ville man inte kommentera då. Både Leif Johansson och Sara Arildsson förnekar att det skulle ha med Vismas bud att göra.

– Nej, det här har kommit upp betydligt senare, säger Leif Johansson.

Den nuvarande styrelsen och ledningen kommer att vara kvar i bolaget fram till bolagsstämman, som nu har flyttats fram från 17 mars till 13 maj. Sara Arildsson säger att hon kommer att vara kvar uppsägningstiden ut, det vill säga fram till augusti.

Men även om schismen vid vd-avhoppet inte hade med Vismas bud att göra framkommer det att det råder oenighet även kring detta.

Fortnox största ägare, Olof Hallrup som äger 23,1 procent av aktierna, har tydliga synpunkter på hur bolaget agerat efter budet. Han tycker att Visma som ägare kan vara "direkt skadligt" för Fortnox.

– Att styrelsens majoritet vill rekommendera ett erbjudande där bolagets huvudkonkurrent potentiellt sett enbart förvärvar 51 procent av aktierna i bolaget är högst anmärkningsvärt, skriver han i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Min bestämda uppfattning är att budpriset inte är i närheten av att spegla bolagets fundamentala värde givet dess unika marknadsposition, marknadsledande erbjudande och långsiktiga tillväxtmöjligheter. Mot denna bakgrund avråder jag därför bestämt bolagets aktieägare och innehavarna av teckningsoptioner att acceptera Vismas erbjudande.