När kanadensiska CGI tog över Logicas verksamhet i Sverige var budskapet tydligt. När man gick in i Sverige trummades det in att man ville tillbaka till den lokala affären. Ett välkommet besked internt, inte minst eftersom Logica allt mer velat centralstyra den verksamhet som byggts upp under WM-data-tiden.

Frågan är hur CGI:s uttalade plan fallit ut i verkligheten. Flera personer som IT24 har varit i kontakt med vittnar om att kraften läggs centralt, och att det lokala entreprenörskap då blir lidande. Det gör att läget allt mer börjar likna den situation som var under Logicatiden.

Läs också: Tre jättar ska förse Försäkringskassan med it för miljarder

"Det är svårt att ha en global strategi i exempelvis Skellefteå", som en person sammanfattar saken.

Missnöjet med hur CGI utvecklats har också lett till flera avhopp från de lokala verksamheterna. Men CGI:s Sverigechef Pär Fors förnekar att avhoppen skulle bero på någon strategiändring.      

CGI:s Sverigechef Pär Fors
CGI:s Sverigechef Pär Fors.

– Det finns absolut ingen omprövning av den strategi som finns. Den stora majoriteten av de lokala kontoren finns kvar, och ska finnas kvar. Vi har drygt 4 000 medarbetare i Sverige, så med en normal personalomsättning blir det många som slutar av naturliga skäl, säger han.

Han vill hellre fortsätta att framhäva styrkorna med lokal verksamhet.

– Tittar vi på våra affärer med exempelvis Trafikverket, Tullverket och Försäkringskassan så har vår lokala närvaro varit avgörande, säger han.

CGI:s moderbolag i Kanada jobbar främst utifrån långa kontrakt med stora kunder, till stor del inom offentlig sektor.

Att bara sträva efter långa kontrakt med storkunder är svårt att applicera på den svenska modellen, där man har många lokala kontor som är starka på respektive ort. Pär Fors håller dock inte med om att det skulle finnas ett identitetsproblem för CGI i Sverige.

Läs också: Nya Evry uppskattas inte av alla – tunga chefer hoppar av

– Tvärtom. Det är nu vi verkligen lever upp till att vara det bästa av två världar. Kunderna finns utspridda över hela världen, och precis som i Sverige över olika geografier och branscher. Att finnas med stark beslutskraft och expertis lokalt och nära kunderna, kombinerat med den globala leveranskapaciteten är en av de saker våra kunder värdesätter, säger han.

Enligt CGI-chefen är fördelningen idag ganska jämn för den svenska verksamheten. Han säger att ungefär hälften av omsättningen utgörs av långa outsourcingkontrakt medan den andra halvan av pengarna kommer från projekt- och resursuppdrag samt från bolagets egna programvaror.