Konsultbolaget Capgemini kan ha kommit över Stockholms bästa utsikt från sina lokaler vid Alvik i västra Stockholm. Konferensrummet på tionde våningen bjuder på en vy över Kungsholmen och Essingeöarna. Längre bort skymtas Södermalm och Liljeholmen.

– När det är regattor så har man bästa platsen här vid fönstret, säger Capgeminis vd Jan-Erik Karlsson, och pekar ut över vattnet.

Han har precis haft prognosmöte med sälj-, finans- och affärsområdeschefer på företaget.

– Vi sitter någon timme och hetsar upp oss på siffror, och så kommer vi på massa saker som vi ska göra. Det gäller att ha ganska klart för sig vad riskerna är sex, sju månader framåt i tiden. Vi måste ha en aning om vart man ska gå och vilka risker det finns, säger han.

De vill vara beredda när konjunkturen vänder. Då ska de vara med i verksamhetskritiska projekt hos kunderna.

– Det gäller att ta reda på hur de framtida affärerna kommer att se ut och vad det finns för framtida teknologi. Ofta så händer det där i små intressanta verksamhetskritiska projekt hos kunderna, säger Jan-Erik Karlsson.

Men än är det ett tag kvar innan vändningen kommer. Capgemini har haft det tufft ett tag, men Jan-Erik Karlsson tror att den tuffaste tiden fortfarande ligger framför dem.

– Vi ligger sent i konjunkturen så jag tror att vi har det värsta framför oss, kanske nästa kvartal. Vi ligger med minst sex månaders eftersläpning i konjunkturen.

Fram till nu har de märkt av en tydligt minskad efterfrågan.

– Vårt sälj är ungefär tio procent ner. Det blir ju lägre tryck i maskineriet vilket innebär att det inte blir samma fina beläggningsgrad, säger Jan-Erik Karlsson.

Än så länge har beläggningsgraden sjunkit med några procent, men Jan-Erik Karlsson betonar hur viktig varje procent är.

– Procent är ju lika med vinst, eftersom det är generering av intäkter. Vi har en tunn marginal på cirka tio procent, så en procent är en tiondel av vinsten.

Den minskade efterfrågan har krävt en rad sparåtgärder i bolaget. Nedläggningen av kontoren i Linköping och Kalmar i mars är en del av besparingsprogrammet.

– Det skulle vi ha gjort för länge sedan. Vi ska ha kontor där vi har kunder och vi har haft två kontor där av gammal hävd. I Linköping exempelvis var Ericsson starka för längesen.

Efter att Ericsson försvann från Linköping var det många som fick börja pendla till andra kunder, en lösning som Jan-Erik Karlsson beskriver som ”ganska korkad”. När de gick igenom vad de kunde spara in på bestämde de sig för att lägga ner kontoren.

I och med nedläggningarna tappade de sju anställda, som inte ville flytta till något av de andra kontoren. De har inte heller täckt upp de frivilliga avgångarna, vilket innebär att personalstyrkan har minskat med omkring 50 personer senaste året.

Och Jan-Erik Karlsson kan inte se att det skulle vara läge att slappna av än. Han beskriver jobbet som vd som ”alltid oroligt”.

– När det är dåliga tider är man orolig för att man inte ska ha tillräckligt med jobb. Sen är det goda tider och då är det oroligt att man inte ska få ihop bemanningen. Och så en dag var sjunde år så har man balans.

Han tycker att hans uppgift som vd i det här läget är att lyfta fram de positiva sakerna. Han pratar till exempel om de områden med högt tryck, som it-arkitekter, seniora konsulter och lösningspecialitster, där efterfrågan inom vissa områden är större än vad de kan leverera.

Eller i Göteborg, där de tack vare deras långa relationer lyckades hålla sig kvar på exempelvis Volvo när de drog igång kostnadsreduceringsprogram.

Men det är inget av det som han är mest glad över.
– Det som gläder mig mest av allt, det är att vi är en organisation som har ganska klart för oss vart vi är på väg, och vi har en hög motivation i organisationen.