Det har under konkursutredningens gång dykt upp flera olika transaktioner som konkursförvaltaren Staffan Cassmer har velat gå till botten med.

Men både han och fordringsägarna har avstått eftersom det skulle kosta för mycket pengar att driva samtidigt som det skulle vara osäkert att nå ett resultat.

I samband med konkursen framkom det misstankar och oegentligheter och till och med brott. Men de flesta av misstankarna har inte gått att stärka under utredningens gång
Bara i ett fall misstänker konkursförvaltaren brott och det gäller bokföringsbrott i ett av dotterbolagen till Axnet, i det här fallet ICU, Intelligent Camera Usage.

– Eftersom bokföringen i bolaget är i så dåligt skick har jag lämnat över den till Ekobrottsmyndigheten, då det kan misstänkas bokföringsbrott, säger Staffan Cassmer.

Han anser också att det fortfarande finns en del oklarheter kring ägarnas kontokortsfakturor på omkring tre miljoner kronor för elva månader under 2005.

– Det är helt klart att Axnet har fått betala kontokortsräkningar som inte hört till bolagets verksamhet. Bland annat finns det transaktioner som använts som delbetalning när dotterbolaget ICU såldes till Axnet, säger Staffan Cassmer.

Trots att det går att ifrågasätta flera av delbetalningarna i den affären, finns det i dagsläget inget större intresse från konkursförvaltarens sida att gå vidare på det spåret.

– Ja, i så fall måste vi stämma och processa i Luxemburg eftersom dotterbolaget ICU är registrerat där. Det skulle kosta alltför mycket och ta alltför lång tid i anspråk och ändå vara en ganska osäker procedur, säger Staffan Cassmer.
Enligt konkursförvaltaren Staffan Cassmer på Advokatfirman Fylgia har konkursutredningen inte kunnat slutföras efter 15 månader.

Huvudanledning är att Axnets tidigare vd Hans Öhrn konsekvent vägrat att infinna sig i tingsrätten för så kallad edgång.

Edgång är en formell skyldighet som styrelseledamöter har för att godkänna att de tillgångar och skulder som finns i konkursen är riktiga.

Enligt konkursförvaltaren Staffan Cassmer har Hans Öhrn i samband med varje kallelse till edgång kunnat visa upp sjukintyg. Det har skett vid fyra till fem tillfällen sedan årsskiftet 2006.

– Det är inte ofta som det tar sådan här lång tid, och resultatet kan bli att jag tillsammans med myndigheter och fordringsägare får ta ställning till om vi kan avsluta konkursen utan Hans Öhrns medverkan, säger Staffan Cassmer.