Beslutet att köpa Propeller togs långt före Henrik Sunds tid, som lett Semcon de senaste sex månaderna.

Klart är att Semcon ville integrera design i sinverksamhet, men eftersom teknikkonsulten arbetade med helt andra kundgrupper tog Propeller aldrig riktig fart.

Därför har Semcon tagit beslutet att sälja Propeller till designkoncernen Design Communication, vars dotterbolag Cliff varit en samarbetspartner till Semcon under en längre tid.

– Att vi säljer Propeller just nu beror på att vi försöker se hur verksamheten ska kunna prestera bättre. Semcon är helt enkelt inte rätt ägare och Propeller passar mycket bättre inom Design Communication, säger Henrik Sund.

Försäljningen, som gäller från och med den 1 april i år, innebär en reaförlust för Semcon på drygt 2 miljoner kronor. Samtidigt har Semcon och den nya ägaren långskridande planer på att fortsätt samarbete framöver.

Hur mycket fick ni för Propeller?
– Det kan jag inte säga.

Men fick ni skäligt betalt?
– Det är en definitionsfråga, man kan ju alltid få bättre betalt.

Kommer du att fortsätta sälja av bolag?
– Det är svårt att svara på nu, jag har ju bara varit här i sex månader.