Företag som arbetar med datasäkerhet går som tåget, men oavsett hur bra företagen skyddar sig går det inte att skydda sig mot allt.

Många it-brott begås nämligen av anställda eller före detta anställda. Inte det bästa skydd i världen kan heller skydda mot alla former av utpressning från hackare eller från egna konsulter som gör fel ute hos kunderna.

Det är för att täcka in dessa händelser som Direct Försäkringsmäklarna infört en ny slags it-försäkring i Sverige. Försäkringen erbjuds i samarbete med Lloydföretaget CFC Underwriting i London. Bland dem som tecknat en försäkring finns Taxi Stockholm, Digital Illusions och Avalon Enterprise.

- Vi har flera kunder än så, men vi får inte gå ut med alla namn. Många av de it-brott som sker når aldrig allmänhetens kännedom eftersom företagen inte vill inte prata om det, säger Johan Histrup på Direct.

Vad försäkringen kostar beror på vilka av de nio delarna i den man tecknar sig för och vilken verksamhet man har. Vissa delar går bara att köpa om man finns inom it- eller teknikbranscherna. Det gäller till exempel försäkringen för om de egna medarbetarna och konsulterna ställer till det ute hos en kund.

- Jag tycker inte att försäkringen är särskilt dyr, men det beror så klart på vilken bransch företaget finns inom. Kostnaden är som vanligt relaterad till risken. Många stora och globala företag har den här typen av försäkringar men jag kan ju tycka att det borde vara minst lika intressant för mindre och nystartade företag. De är lika utsatta för många av de här problemen.

Bland det man kan försäkra sig för finns även de kostnader som uppstår när man måste anlita pr-byråer för att stärka sitt varumärke efter att det drabbats av negativa skriverier i samband med it-brott. Man kan även försäkra sig mot brott eller fel som drabbar de anställda privat.
Mest spektakulär är så klart den del som gäller utpressning. Här kan man helt enkelt teckna en försäkring som täcker lösensumman vid utpressning från hackare och andra.

- Det är ett större problem än man kan tro, men återigen är det inget som kommer till allmänhetens kännedom, säger Johan Histrup.