Det är många parametrar som ska vägas samman när en chef ska till att anställa. På uppdrag av Chef ställde undersökningsföretaget Temo Synovate frågan till drygt 1 000 chefer kring vilka egenskaper som väger tyngst vid tillsättningen av en ny nyckelperson.

Om du är på jakt efter drömjobbet, bör du tänka på följande inför nästa intervju:

1. Visa engagemang: berätta vad du vill i framtiden, hur du tänker att du ska utvecklas och vilka ambitioner du har. Berätta gärna om hur din karriär varit hittills och varför du valt att lämna tidigare jobb.

2. Var en lagspelare: det är viktigt att du gillar att arbeta i team och att det då är gruppens bästa som gäller. Samtidigt måste du vara tydlig med att du kan arbeta självständigt också och att du kan driva egna projekt.

3. Var kreativ: förklara hur din kreativitet kommit till nytta i en viss situation, snarare än att beskriva dig i luddiga termer som en kreativ person.

4. Undvik floskler: beskriv hellre en konkret situation, hur du förändrat eller åstadkommit något, än att tala allmänt.

5. Var mål- och resultatfokuserad: ifrågasätt vad din eventuellt kommande arbetsgivare har för förväntningar på dig om du får jobbet. I detta läge kan du passa på att berätta om något högt uppsatt mål eller resultat du uppnått tidigare.

6. Tänk på om det är en kvinna eller man som intervjuar dig: kvinnor tenderar att betona personliga egenskaper mer än män, så betona dina goda egenskaper. Undersökningen visar också på att kvinnliga chefer letar efter följande egenskaper oftare än män: nyfiken, empatisk, klok och mogen.

Om intervjun genomförs av en man, bör du tänka på att han, i större utsträckning än kvinnliga chefer letar efter personer som är mål- och resultatfokuserade analytiska och som orkar jobba mycket.