Som ett led i den redan påbörjade renodlingen av Semcons verksamhet har Semcons styrelse beslutat sig för att låta den sittande vd:n Henrik Sund gå.

Ersättaren och tillika finanschefen Björn Strömberg kommer ensats att verka som vd fram till dess att bolaget finner en permanent lösning. Även styrelseordförande Kjell Nilsson kommer att inta en central roll i Semcons förändringsarbete och expansion.

Semcon har även beslutat sig för att sälja av affärsområdet Zipper. Vem köparen blir är ännu inte klart.

Genom att vidta dessa och andra åtgärder som ingår i besparingsprogrammet hoppas Semcon kunna spara minst 30 miljoner kronor i Sverige och 15 miljoner kronor i Tyskland på årsbasis.