Föga förvånande vill Skandia Liv och DnB Nor avsätta Tractions vd Petter Stillström och istället se Mandators förre styrelseordförande Jan Rynning på posten igen.

Inte heller sittande styrelseledamoten Torbjörn Gunnarsson finns med på listan över föreslagna styrelseledamöter.

Förslaget från Skandia Liv och DnB Nor kommer att läggas fram i samband med en extra bolagsstämma den 19:e juni.