Det nytecknade avtalet mellan Ericsson och HiQ avser konsulttjänster inom forskning och utveckling.

– Vi har arbetat tillsammans med Ericsson sedan HiQ startade 1995. Att Ericsson och HiQ nu tecknar ett nytt treårigt ramavtal med oss ser vi givetvis som en bekräftelse på att vårt samarbete fungerar bra. Nu ser vi fram emot att utveckla affärerna tillsammans från HiQs nordiska kontor, säger HiQs vd Lars Stugemo i en kommentar