Förutom att vinsten före skatt blev lägre än väntat, klarade Telelogic inte heller av att prestera ett tillräckligt starkt rörelseresultat. Summan landade på 48,2 miljoner kronor, en ökning jämfört med fjolårets 37,1 miljoner kronor, men förväntningarna låg på 57,6 miljoner kronor, enligt en analytikersammanställning från SME Direkt. Vinsten efter skatt blev 35,3 miljoner kronor, inte heller det i linje med analytikernas beräkningar som var 57,2 miljoner kronor.

Under kvartalet ökade även omsättningen med 8 procent i lokal valuta till 398 miljoner kronor.

Enligt vd:n Anders Lidbeck har Telelogic ”utvecklats väl” under perioden, men IBMs bud som offentliggjordes den 11 juni i år har haft en negativ inverkan på verksamheten, vilket framförallt har märkts främst i USA, men även i Europa och Asien. Han spår även att budet kommer att påverka det tredje kvartalet.

”För tredje kvartalet gör Telelogic bedömningen att läget kommer att vara fortsatt osäkert - fram till dess att den osäkerhet som budsituationen skapar har eliminerats. Telelogic gör dock bedömningen att den prognos för 2007 som kommunicerades i rapporten för första kvartalet kommer att uppnås”, skriver Anders Lidbeck i rapporten.

Mer info följer.