Tradedoublers omsättning växte 28 procent till 513 miljoner kronor under perioden. Vinsten före skatt klättrade 25 procent till 143 miljoner kronor, medan vinsten efter skatt minskade till 31 miljoner kronor från tidigare 34 miljoner kronor.

För att säkra framtida tillväxt har Tradedoubler satsat på att rekrytera runtom i Europa, vilket gjort att investeringarna ökade under årets första halvår, med tyngdpunkt på det andra kvartalet.

Vid utgången av perdioden hade företaget 429 medarbetare jämfört med 295 personer samma period ifjol. Tradedoubler ökade sin personalstyrka med 78 personer under perioden, varav 42 anställdes under det andra kvartalet.

– Under 2007 har TradeDoubler reviderat sin strategi och som en följd av detta stärkt sitt engagemang i att investera i företagets fortsatta tillväxt för att säkra bolagets långsiktiga potential, kommenterar William Cooper rapporten.

Under kvartalet växte Tradedoubler på alla geografiska marknader. Som enskild marknad var tillväxten starkast i Storbritannien med 28 procent, medan Frankrike och Tyskland ökade 20 respektive 16 procent.

I övriga Europa, exklusive Norden klättrade omsättningssiffrorna 40 procent, medan den nordiska marknaden klättrade 23 procent. Den del av försäljningen som sker utanför Sverige växte ytterligare under kvartalet till närmare 94 procent.

Enligt Tradedoubler är målsättningen att hålla samma tillväxttakt som den underliggande marknaden.

I samband med att rapporten släpptes meddelade William Cooper att Tradedoubler köpt det brittiska sökmotorannonseringsföretaget The IMW Group för 56 miljoner pund, en summa som betalas kontant.