Det var en före detta kollega som skickade ett mejl angående ett nytt jobb till den nyligen avskedade mannen och andra kollegor. De andra mottagarna hade däremot redan slutat, vilket gjorde att deras mejl omdirigerades till chefen, som då kunde se vilka som tagit emot mejlet, skriver E24 och hänvisar till danska DR Nyheder.

Mannen som tog emot mejlet fick lämna företaget omedelbart, eftersom arbetsgivaren ansåg att handlingen var illojal. Det trots att den avskedade mannen hävdade att han inte begärt någon information och var inte intresserad av att byta arbetsplats.

Enligt DR Nyheder fick han fick en timme på sig att tömma sitt skrivbord.