För åttonde året publicerar Pricewaterhouse Coopers rapporten "Global Entertainment & Media Outlook", som är en världsomspännande studie över underhållnings- och mediebranschen. Enligt rapporten kommer den digitala försäljningen av musik att vara större än traditionell skivförsäljning redan år 2010.

Undersökningen visar även att den svenska marknaden för skivförsäljning kommer att minska snabbare med 10,7 procent, medan den i övriga Europa minskar med 1,1 procent. Antalet sålda skivor i Sverige beräknas sjunka från drygt 18 miljoner 2006 till runt 11 miljoner skivor 2011.

Den digitala distributionen av musik beräknas öka med ungefär 30 procent per år, varav internetdistributionen ökar med cirka 58 procent och distributionen via mobiltelefon med cirka 21 procent i snitt per år.

– Det digitala skiftet på musikmarknaden är nu alltmer tydligt. Förändringen har påskyndats av att branschen har ändrat form och blivit en digital tjänst där bland annat teleoperatörer levererar musik direkt till mobiltelefoner. Vi har sett en snabb omställning där det i dag finns lättillgängliga och lagliga möjligheter att ta del av ny musik, kommenterar Nicklas Kullberg, branschansvarig Media på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.