– Jag sade upp mig redan i våras, men har lång uppsägningstid. Jag kommer att vara kvar i rollen som vd en tid. Min efterträdare blir Richard Robertsson, för närvarande marknadschef och vice vd. Han tar över det rent operativa arbetet så fort som möjlig som landschef för GNT, säger Anders Nordlöw.

Förutom nya landschefen Richard Robertsson består ledningen i fortsättningen av tre divisionschefer och cheferna för it, ekonomiavdelning, logistik och personalchef. Divisionscheferna är Terje Billbergh, för HP, Robin Johansson, pc och software och Roger Arpell, periferi/supplies och komponenter.

Anders Nordlöw har varit vd på GNT, tidigare SMG i tio år, och är med sina 39 år den yngsta vd:n för ett stort distributionsbolag.

– Anledningen till att jag slutar är jag efter så många år i ledningsrollen på GNT vill söka nya utmaningar. Under mina år som VD har det skett stora förändringar, med allt från kraftig tillväxt, förvärv och geografisk expansion och neddragningar, säger han.

De senaste 18 månader har varit den tuffaste tiden någonsin i distributionsbranschen, och att ingen av de stora distributörerna har klarat sig från problem.

– Men samtidigt har distributionsbranschen aldrig varit så spännande som den är nu och det beror på att den konsolidering som alla pratat om så länge, är på väg att ske. Mitt tips är att en av de fyra stora och breda distributörerna kommer att vara borta inom tolv månader, förklarar Anders Nordlöw

Men vilken som försvinner och vilka som blir kvar är enligt Anders Nordlöw en öppen fråga fortfarande. Han har inte funderat över vad han vill göra i framtiden, men säger ändå att han inte alls är främmande för att stanna kvar i distributionsbranschen eller, i vilket fall som helst inom it-branschen.

Det är bolagets ansträngda ekonomiska läge med förluster på närmare 100 miljoner kronor första halvåret i år som ligger bakom kostnadsbesparingarna.

Som en direkt följd av den pressade lönsamheten i distributionsbranschen och i synnerhet GNTs ansträngda läge, kommer bolaget att genomföra ett besparings- och effektivitetsprogram, som ska leda till att personalstyrkan minskas med omkring 25 personer till totalt 121 anställda.

Samtidigt minskar GNT antalet leverantörer inom varje område. Den större fokuseringen på färre leverantörer betyder att företaget inte behöver lika många produktchefer. Man kommer också att minska personalen på lagersidan, främst inhyrd personal, och även göra vissa förändringar på säljsidan.

– Med den pressande situation som råder inom distributörsbranschen måste alla distributörer se över sina kostnader och det är det vi gör nu, säger Anders Nordlöw.

Trots GNTs problem anser han att bolaget har en stabil finansgrund att stå på med starka schweiziska Also som ägare. De åtgärder som GNT nu genomför med neddragning av personal kommer att balanseras upp med aggressiv närvaro för att stärka bolagets position på marknaden.

Att GNT gått mindre bra i några år förklarar Anders Nordlöw så här:
– Efter att vi sålde SMG till GNT beslutades det att behålla två verksamhetsställen, och att med mycket kort framförhållning byta affärssystem. Detta ledde till för höga kostnader och, framförallt, fick vi stora logistiska problem som drabbade våra kunder,.

På frågan om han tror att det nu lanserade åtgärdspaket kommer att räcka till, svarar Anders Nordlöw:
– Ja, jag tycker att vi har en bra chans att lyckas.