Oracle har de senaste åren gått på offensiven för att stärka sin ställning som leverantör av affärssystem. Företaget har köpt upp mängder av små och stora affärssystemsleverantörer för att kunna ge den tyska jätten SAP en rejäl match. Det mest spektakulära förvärvet var Peoplesoft för snart tre år sedan. Det skedde sedan Peoplesoft köpt JD Edwards och var ett försök att köpa in sig hos de riktigt stora kunderna. Men i Sverige har Oracle lidit flera svidande nederlag mot SAP.

Electrolux, som länge kört JD Edwards, beslutade enligt uppgift redan i början av året att införa SAP som affärssystem. Det blir ett av de största SAP-projekten i Sverige med IBM som huvudsaklig tjänsteleverantör.
Trots att Electrolux valt SAP-linjen och redan rekryterat flera tunga SAP-konsulter, svävar Electrolux presschef Anders Edholm på målet och hävdar att det slutliga beslutet om vilket affärssystem företaget väljer inte är fattat än. Men han bekräftar att SAP är en leverantör till företaget och att affärssystemsprojektet precis har startat. Arbete pågår med att identifiera och kartlägga processerna.

I samband med att affärssystemet kommer på plats avvecklas sannolikt de tidigare affärssystemen i koncernen, enligt Anders Edholm.

Och det blir ett av de tuffaste nederlagen för svenska Oracle. Electrolux har som JD Edwards-användare varit en en av de få riktigt stora affärssystemskunderna till Oracle i Sverige.
Andra stora kunder där Oracle förlorat till SAP är Försvarsmakten och FMV.

Försvarsmakten inledde upphandlingen för tre år sedan där SAP, Oracle och IFS var med och offererade. I våras fattades beslutet: SAP. En affär värd 600 miljoner kronor och även här är IBM huvudleverantör.

Och FMV som för tre år sedan bestämde sig för Oracle lade efter ett år plötsligt sitt införandeprojekt på is. När Försvarsmakten är klart med införandet av sitt SAP-system tänker FMV i stället haka på deras system och köpa tjänster från Försvarsmakten, så kallade ”shared services”. Detta trots att Oracle enligt uppgifter till CS i slutskedet av FMVs upphandling gav bort sitt affärssystem till myndigheten för noll kronor i licenskostnad.

Försvarsmakten har systemet och databaserna, och kan agera servicebyrå gentemot FMV. Det här sparar mycket pengar för FMV jämfört med Oracleprojektet som skulle ha kostat ett par hundra miljoner kronor.

När Försäkringskassan nyligen upphandlade affärssystem fanns både SAP och Oracle med bland de slutliga kandidaterna. Men även här föll valet på SAP.

– SAP kom ut avgjort bäst i slutändan. Utvärderingen pekade ut att SAP är väldigt starkt på integration och administration. Dessutom kunde SAP visa upp en stark inriktning mot offentlig verksamhet, säger Mikael Strömbäck, utvecklingschef på Försäkringskassan.

Det Försäkringskassan efterfrågade var ett generellt integrerat stöd för socialförsäkringar och administrationen av dem. Ett strategiskt verktyg för lång tid framåt, enligt Mikael Strömbäck.

– Vår verksamhet har sina speciella utmaningar och SAP har på ett trovärdigt sätt visat att de kan lösa det och att företaget har en långsiktighet inom offentlig verksamhet, säger han.
Även på Teliasonera förs det en kamp mellan Oracle och SAP. Vid fusionen hade finska Sonera beslutat att använda SAP, medan Oracle hade en stark ställning inom svenska Telia. Det mesta tyder nu på att den finska linjen är på väg att segra.