- Det är väldigt vikigt för att som företag att vi följer våra skyldigheter i enlighet med europeisk lagstiftning. Vi kommer att studera det här beslutet noga och om det finns ytterligare steg som vi måste ta, så tar vi dem, säger Microsofts chefsjurist Brad Smith till New York Times.

EUs domstol står fast vid det tidigare beslutet att Microsoft ska böta motsvarande 4,6 miljarder kronor för att ha utnyttjat sin dominerande ställning. Det framkom när domen lästes upp i direktsändning på CNN.

Måndagens beslut fattades i EU-domstolens första instans i Luxemburg som avslog merparten av Microsofts överklagan avseende EU-kommissionens beslut från 2004 att Microsoft missbrukat sin dominerande ställning.

EU anser fortfarande att Microsoft använder sin dominerande ställning på marknaden för operativsystem. Med en marknadsandel på 95 procent har man i stort sett stoppat konkurrenterna från att komma in på marknaden.

Det var i mars 2004 som kommissionen beslöt att Microsoft ska böta motsvarande 4,6 miljarder kronor.

Inte nog med det, domen innebar även andra krav. För det första skulle Microsoft lämna ut mer information om Windows till andra tillverkare för att ha en chans att konkurrera med Microsofts egna program anpassade och ofta inbakade i Windows.

För det andra beordrades Microsoft att börja sälja två versionen av Windows i Europa. Där den ena inte skulle ha Windows Media Player förinstallerad.

Microsoft har uppfyllt den sista punkten men anser sig inte att behöva lämna ut information i den utsträckning som EU vill. Därmed anser EU att Microsoft fortfarande bryter mot EUs konkurrensregler. Microsoft å andra sidan hävdar att man måste få ta betalt för information eftersom den bygger på patenterade innovationer.

Mer info kommer.