Vi träffas på det som är Addnodes koncernkontor, fem sittplatser i en del av en större lokal i utkanten av centrala Stockholm. Addnode säljer nästintill ingenting under eget varumärke, vaje bolag, som är tolv till antalet, sköter sina affärer i eget namn – vilket är förklaringen till att så pass få jobbar för koncernen som sådan.

Tillväxten inom it-koncernen har varit mycket stark sedan start, genom att Addnode kontinuerligt köpt nya bolag. På ett år, från 2003 till 2004, ökade Addnode sin omsättning från 20 miljoner kronor till över 100 miljoner kronor och senast ifjol landade försäljningssiffrorna på 766 miljoner kronor.

När Addnode grundades 2003 ägdes det till 100 procent av Bonnier, men efter att mediekoncernen fattat beslutet att sprida ut ägandet, kom nya delägare in, allteftersom Addnode köpte bolag. Det har gjort att dagens ägare huvudsakligen är grundarna till de olika bolag som köpts in i koncernen och det var just på så sätt som Staffan Hanstorp kom in i bilden.

Som en av tre grundare till Technia, som köptes av Addnode 2004, utsågs han till att leda affärsområdet industrial, som idag står för hälften av koncernens omsättning. Ett jobb han haft fram tills i våras då han tillträdde som koncern-vd.

Hur kom det sig att du tillfrågades att tillträda som ny vd?
– Jag är ju en av de största ägarna, så självklart fanns jag i loopen. Ägarna och styrelsen ville att jag skulle göra det jag gjort tidigare på Technia och med det affärsområdet industrial, det vill säga renodla och segmentera, kommunicera vad vi har för utbud.Vi har väldigt många starka bolag men saknar tydligheten.

Under årens lopp har Addnode köpt mellan 17 och 18 bolag, varav tolv finns kvar inom koncernen idag. I snitt har Addnode gjort ett köp på upp till 150 miljoner kronors förvärv och ett antal mindre per år sedan start.

– Grundidén är att hitta bolag som vill ha hjälp att växa genom finansiell eller strukturell support. Vi låter de stora bolagen behålla sin identitet eftersom varje bolag har ju sitt unika varumärke och sina kunder. Till skillnad från andra går vi inte ut till marknaden och säljer under Addnodes namn, vilket är lite unikt. De flesta vill integrera företagen de köper så snabbt som möjligt.

Idag verkar Addnode inom fyra affärsområden: industri, ärendehantering, innehållshantering och media. Verksamheten är alltför spretig och därför har Staffan Hanstorp nya planer för bolaget.

– Vi måste fokusera på några saker. Vi kan inte hålla på med allt, säger han och fortsätter:

– Jag vill ta in bolaget i en ny fas och nästa nivå, därför håller vi på att kolla på vissa fokusområden. Addnode ska jobba med ritnings- och modellbaserad it, det andra är plm, det vill säga strukturer för hur en produkt ser ut. De andra två områdena med verksamhets- och ärendesystem, där vi jobbar mycket med offentlig sektor och myndigheter samt portaler, det vill säga med innehållshantering.

Vad innebär en ny fas?
– Vi är en ytterlighet och nu ska vi ta ett steg inåt. Vi ska försöka samordna, koordinera och minska antalet namn vi använder ut mot marknaden.

I dagsläget går tre affärsområden väldigt bra, men inom media har Addnode haft stora problem som Staffan Hanstorp nu försöker åtgärda genom strukturförändringar.

– Vi vill göra allt som krävs för att komma till rätta med problemen och det finns vissa delar som vi inte ska syssla med. Med hjälp av de åtgärder vi vidtar nu hoppas vi att media ska kunna bidra positivt till koncernen redan under det fjärde kvartalet i år. Det är en oerhörd fart och driv i tre av våra affärsområden, vilket ger goda framtidsutsikter inför 2007.

Ni har vuxit mycket genom uppköp. Hur ser den organiska tillväxten ut?
– Det är ganska bra fart på den organiska tillväxten. Technia exempelvis har vuxit med 80 procent per år från 2004 och framåt.

Tror du ni kommer att köpa fler bolag i år?
– Det kommer vi göra, helt klart. Däremot vill vi att tillväxten till 50 procent ska vara organisk.

Hur ser du på konkurrensen?
– Vi har självklart olika konkurrenter inom olika affärsområden. Däremot konkurrerar vi inte så mycket med resurskonsulter som Know IT, utan snarare med andra lösningsleverantörer, såsom IBM eller systemintegratörer som Capgemini.

Hur står ni er i konkurrensen?
– All it är konkurrensutsatt, men vi står oss ganska bra lokalt. Vi har en stabilitet som många efterfrågar. Dessutom vill allt fler göra mer med färre leverantörer.

Historiskt sett har Addnode ökat sin omsättning på fyra år från 100 miljoner kronor till 700 miljoner kronor, en takt som Staffan Hanstorp tror att de kommer att fortsätta hålla.

Hur ser du på konjunkturen, hur länge håller den i sig?
– Egentligen ser jag inte någon nedgång, snarare är det tillväxttakten som avtagit.

Vad händer med priserna?
– Långsiktigt är priserna en utmaning eftersom det finns en prispress som är svår att kompensera för löneutvecklingen. Därför gäller det att hitta kompetens där man är lite ensam och sälja mer per projekt, istället för per timme.

Använder ni er av resurser på så kallade lågprismarknader?
– Vi har ett samarbete med ett indiskt bolag och ett eget bolag i Serbien. Givetvis har det med kostnader att göra, men även med reurser och kompetens.

Några av dina branschkollegor har lyft fram konkurrensen från indiska it-konsulter. Är det något ni märker av?
– När indier kommer hit och arbetar blir det inte någon större skillnad i pengar. Om det handlar om outsourcing däremot gäller det att uppdraget är stort och långvarigt för att vara lönsamt.

Apropå lönsamhet, hur ser du på den rådande löneutvecklingen?
– Det är ett långsiktigt problem om vi inte kan kompensera med höjda priser.

Slutligen, var tror du Addnode står om ett år?
– Våra problem inom media har lösts, dessutom har vi gjort något större strategiskt förvärv. Sedan har vi också flyttat fram våra positioner, samtidigt som vi kanske gått ihop lite grann och hittat fler kostnadssynergier.

Fakta

Namn: Staffan Hanstorp
Ålder: nyss fyllda 50
Bor: i Margaretelund utanför Åkersberga
Familj: fru och två barn
Utbildning: civilingenjör, inriktning mot väg och vatten, KTH
Karriär: grundade Technia 1994. Har dessförinnan arbetat på Skanska, Datatech och två amerikanska bolag.
Fritidsintressen: ”Jag skruvar gärna på en båt, bil eller hus. Jag tycker om att göra nåt praktiskt som variation.”
På semestern: ”Var jag i skärgården, jobbade på kåken och var i Skåne.”

Fram till 2003 var Addnode ett Bonnierägt bolag, som gick under namnet Addera, en reklambyrå som gick in i it-svängen.

Bonnier är fortfarande den största ägaren genom Ratos som har en andel på 12,5 procent.

Staffan Hanstorp själv äger över 8 procent av kapitalet i Addnode och är därmed en av Addnodes tio största ägare.

Idag har bolaget drygt 550 medarbetare, varav 100 jobbar inom medial.

De bolag som ingår inom media är Teknik i Media, Prominent, Datacenter Sthlm och DF Kompetens, Technia och Cad-Q inom industrial, Ida Infront inom process management och Mogul, Cartesia, Prosilia och Linewise inom teknik.