Efter fem månader som bloggare inom Aftonbladet-sfären, beslutar nu Alex Schulman sig för att lägga ner sin blogg. Men att beslutet inte bara fattats av Alex Schulman själv framkom tydligt i samband med den presskonferens som hölls Hotell Anglais i centrala Stockholm på måndagen.

Enligt den ansvarige utgivaren Kalle Junqvist, som till att börja med såg Schulmans blogg under Aftonbladets paraply som ett experiment, har gränserna på bloggen töjts alldeles för långt.

– Problemet med Alex Schulmans blogg är att utgångspunkten har varit att provocera, utmana och få skrattet att fastna i halsen. Att sköta den har därför inneburit flera utmaningar, eftersom den ska vara direkt och man ska inte ska behöva censurera. Men det är faktiskt en skillnad om bloggen den del av Aftonbladet än om det är med i själva bloggvärlden i sig, även om de etiska grunderna är de samma, sade han och var tydlig med att det är med blandade känslor som bloggen stängs igen.

– Det är både lättnad och sorg. Den här typen av blogg är ganska svår att hantera under ett traditionellt varumärke och under ett utgivaransvar.

Att Alex Schulman lägger ner sin blogg innebär däremot inte att han lämnar Aftonbladet. Han kommer att fortsätta som skribent och dessutom smider Kalle Jungqvist och han själv på nya planer och projekt, som i dagsläget fortfarande är hemligstämplade.

För Alex Schulmans egen del verkar det utöver de utgivardiskussioner som pågått, i mångt och mycket vara ett personligt beslut, av hans egna kommentarer att döma.

– Jag har blivit en bloggande person istället för en person. Jag har byggt upp en person som är en primadonna och ibland svinsaktig. Mina läsare vill ha blod och iskalla kommentarer och tillslut kände jag att jag riskerade att bli hjärtlös själv, sade han under presskonferensen.

Efter ett par dagars paus, som han nyligen tog från bloggen, såg Alex Schulman innehåll som han själv inte kunde stå för.

– Det är ganska mycket av det jag skrivit som jag ångrar, antingen efter samtal med Kalle eller efter att jag tänkt efter själv. Jag har legat på den absoluta gränsen under ett år. Med vilja har jag utmanat Kalle varje dag och försökt göra honom så arg som möjligt.

Är det något du är nöjd med från din tid som bloggare?
– Ja, att jag har kunnat utmana gubbarna på Aftonbladet. Sedan är jag stolt över läsarsiffrorna.

Hur mycket har andras skriverier om bloggen och dig påverkar dig?
– Ganska mycket tror jag. Både vänner och kollegor har upplyst mig om vad de tycker om bloggen. Dessutom har mina chefer tryckt första dagen.

Kommer du att få bloggabstinens?
– Det kommer nog att vara skönt i tre dagar, sedan kommer det att bli jobbigt.

Slutligen Kalle Jungqvist, kan du tänka dig att ta in en ny bloggare under Aftonbladets paraply?
– Ja, men i så fall skulle det behövas tydligare och betydligt striktare gränser för vad man kan skriva.