TDCs svenska ledning gav sin syn på bråket om samtrafikavgifter med Teliasonera i samband med en presskonferens i Stockholm på tisdagen.

- Prisfrågan är inte huvudsaken. Det är chockerande och helt oacceptabelt att Telia försöker förhandla genom hot, sade Ulf Baggström vd på TDC.

Om Teliasonera gör verklighet av sitt hot stoppas all trafik till flera svenska sjukhus och företag som Sveriges Radio och Luftfartsverket, enligt Baggström.

- Telias agerande visar att telemarknaden inte fungerar när en dominerande aktör hotar att stänga av trafiken om vi inte skriver under deras avtalsvillkor, sade Baggström enligt TT.

Tvisten handlar om nivån på samtrafikavgifter. TDC vill att Teliasonera ska betala 10,4 öre per samtal medan Teliasonera vill betala 5 öre.

PTS har avslagit TDCs begäran om att ingripa i tvisten och om inte parterna når i fram till varandra i förhandlingarna gör Teliasonera verklighet av hotet.

- Vi vill absolut inte stänga av. Vad vi däremot vill ha är ett kommersiellt avtal, säger Malin Frenning, vd på Teliasoneras nätbolag Skanova till TT.

- TDC tar dubbelt så mycket betalt som alla andra på marknaden för samtrafik. Deras pris är oskäligt högt och inte försvarbart för våra kunder och det är inte ett pris vi är beredda att betala. Det är inte heller det pris som ska gälla enligt PTS, säger Frenning.