– Det är viktigt att få ämnet på agendan och visa på att det går att balansera och kombinera karriär och familjeliv, säger Connectas vd Per Agelii om det evenemang som äger rum på torsdagskvällen med Trine Grönlund som föreläsare.

– Förra gången hade vi mer ett kvinnoperspektiv, detta evenemang har mer ett hälso- och balansperspektiv. Det finns en tendens att vi jobbar för mycket i längre perioder och det är något vi borde ha i åtanke, fortsätter han.

Senast Connecta arrangerade en liknande kväll var på kvinnodagen den 8 mars i år. Då var intresset mycket stort, men denna gång var det om möjligt ännu större, förklarar Per Agelii.

– På två timmar hade vi 275 personer utanför Connecta och 100 personer internt som anmält sig plus ytterligare 100 personer på väntelista.

Varför tror du det var så hårt tryck?
– Det finns uppenbarligen ett behov av ett sånt här evenemang, där man dessutom kan knyta kontakt med andra kvinnor i branschen.

Planerar ni för fler event bara för kvinnor?
– Vi kommer definitivt göra om det i början av nästa år, det råder det ingen tvekan om.

Vad fick ni för respons sist ni arrangerade en så kallad inspirationskväll?
– Vi fick 100 utvärderingar som var odelat positiva.

Du har tidigare sagt att du önskar se fler tjejer på Connecta. Hur går det med den delen av rekryteringen? – Det går hyfsat bra, i alla fall i förhållande till övriga branschen. Idag är drygt en tredjedel av våra anställda kvinnor, så vi är inte där än.

Kommer det att finnas några män i lokalen?
– Samtliga i ledande kommer att närvara.

Slutligen, hur ser könsfördelningen ut i er styrelse?
– Två av tio personer är kvinnor.