Avega är en IT-konsult med senior profil inom arkitektur, integration, systemutveckling och IT-ledning. För 2007/2008 bedöms omsättningen uppgå till cirka 177 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 27 miljoner kronor.

Enligt en pressrelease ska noteringen förbättra de framtida tillväxtmöjligheterna och förstärka Avega. Styrelsen vill även öka kännedomen om Avega bland allmänheten och bolagets kunder.

Lars-Erik Eriksson, styrelse Ordförande Avega, säger:

- Avega har visat en historiskt mycket stabil utveckling oavsett konjunkturförhållanden. Vi är fokuserade på en fortsatt tillväxt med kvalitet inom befintliga och nya kompetensområden med god lönsamhet. Det känns som en naturlig fortsättning på vår utveckling och marknadsexponering att ansluta Avega till First North

Avega bildades år 2000 och har sitt säte i Stockholm. Rörelseresultatet under 2006/2007 uppgick till 16,6 miljoner kronor.