– Stim stämmer oss för att vi spelar bakgrundsmusik, men det gör vi inte, vi spelar demomusik, säger Sara Widman till it24 om bakgrunden till den stämning som Stim lämnat in mot Siba.

Vad är skillnaden?
- Vi använder musiken i ett demosyfte för att presentera våra produkter och vi följer Stims avtal gällande demomusik. Enligt den definition vi har är bakgrundsmusik av stämningshöjande karaktär. Däremot har inte Stim velat ta emot vår betalning eftersom de hävdar att det är bakgrundsmusik.

All typ av musik som spelas i butiken är demomusik, det vill säga för att demonstrera en produkt, även de tv-apparater som ständigt står på, hävdar Sara Widman.

Stim, å andra sidan vill att Göteborgs tingsrätt förbjuder Siba, mot ett vite på en halv miljon kronor, att offentligt framföra musiken.

De stämmer er på 570 000 kronor. Hur stor del av det är ni villiga att betala?
– Jag har inte de exakta siffrorna i huvudet, men tariffen för demomusik är lägre än för bakgrundsmusik.

Tror du att ni kommer att komma överens?
– De har ju stämt oss och vi ser fram emot en juridisk prövning.

Vad gör ni om det fastställs att det är bakgrundsmusik?
– Det får vi ta ställning till då.

När tror du denna fråga kommer att vara löst?
– Jag har personligen inte sett stämningen, den har inte kommit oss till handa, så jag kan inte ge någon tidsram som det är nu.