Autodesk är en jätte globalt sett och på Göteborgskontoret, som har Norden och Baltikum som sin marknad, jobbar i dag 73 personer. Men trots det gör bolaget inte mycket väsen av sig på den svenska marknaden.

– Vi är ledande inom konstruktionsbranschen och har över 8 miljoner användare i dag. Den 1 februari hade vi 106 000 licenser ute i Norden, det vill säga 106 000 kommersiella användare, säger Ensio Aikio och betonar företagets styrka.

– 35 procent av vår omsättning kommer från branschspecifika lösningar. Där ser vi också en stor tillväxtpotential. Det som är våra nyckelprodukter är främst Autocad, samt Autodesk Revit inom byggindustrin och Autodesk Civil inom infrastrukturbranschen.

Försäljningen sker nästan uteslutande indirekt.
– Vi har byggt allt på starkt partnerskap via kanalförsäljning och på så vis byggt upp en lokal kompetens. Vi säljer i princip inget direkt i Norden och Baltikum,. 97-98 procent går via kanal.

Hur kommer Autodesk att märkas framöver?
– För att behålla vår marknadsposition jobbar vi tajt med att få en bra integration mellan de olika branscherna. Vi är även på väg in på en större marknad, product lifecycle managmenent-marknaden.

Hur mycket omsätter ni i Norden i dag?
– Finanskontoret sitter i Schweiz och det är därifrån allt faktureras. Men vår beräknade budget i år om vi bara ser till mjukvaruförsäljningen blir ungefär 900 miljoner kronor i slutkundsvärde. Globalt beräknas bolaget omsätta 2,16 miljarder dollar i år.

Hur kommer det sig att ni är så osynliga?
– Vi jobbar med kanalförsäljning så det som märks mest är produkterna. Företagsaktiviteter görs av våra partners och därför är oftast produktnamnen mer kända än företagsnamnet. Men vi ska jobba lite med marknadsföring nu och få upp varumärket lite.