Enligt Carl Särnstrand har förhandlingarna med den tyska fastighetsmäklaren Immobilienscot24 pågått under flera månader. Svenskarna vann enligt egen utsago affären bland annat tack vare tekniska anpassningsmöjligheter och kort installationstid.

Han säger att han inte kan uppge det officiella värdet av affären, men bekräftar att det är i miljonklassen.

– Immobilienscot24 mäklar över 1,2 miljoner fastigheter per månad och har närmare 2,5 miljoner unika användare på sin sajt. För oss är kunden viktig för företagets expansionsplaner i Tyskland, säger Carl Särnstrand.

Picsearch har sedan år 2000 levererat tjänster inom bild- och multimediesöktjänster. Nu breddar det sin produktportfölj med webb-tv.

– Vi levererar en tjänst som fungerar som Youtube fast vi riktar oss gentemot företag, säger Carl Särnstrand.

I första hand vänder sig den nya tjänsten till företag inom e-handel, media och fastighetsförmedling.

En tydlig trend enligt Carl Särnstrand är att webb-tv är ett område som växer snabbt. Han hävdar det att innebär en snabb expansion för företaget.

Föregående år hade företaget en omsättning på 17 miljoner kronor och med nämnare 18 anställda och vinsten var drygt 2 miljoner kronor. Vilken utveckling som väntar framöver avböjer Carl Särnstrand från att uttala sig om.

– Vi har hittills vuxit under lönsamhet, långsamt och strävar att växa i samma takt som affärerna kommer in.

Han menar att Picsearch inte kan jämföras med Google och Yahoo när det gäller omsättningen i och med att det tjänar pengar på att sälja annonser.

– Teknikföretag som oss tjänar inte stora pengar på att enbart sälja sökmotorer, däremot tror vi på att webb-tv kommer att bidra till en positiv tillväxt. Våra kunder som exempelvis Eniro och Sesam tjänar pengar på att ha våra tjänster inom sökmotor.

Under det här året har bolaget ökat personalstyrka med drygt 50 procent och är nu totalt 26 anställda. I veckan har det också flyttat ut från de allt krympande lokalerna på 400 kvm och flyttar in i större lokaler på 800 kvm i Liljeholmen.

Vilken styrka har ni gentemot konkurrenterna?

– En medveten satsning som vi har gjort är att vi har rekryterat människor med olika nationaliteter och det ger oss vissa konkurrensfördelar. Vi har anställda som bland annat kan prata tyska, engelska, hindu, ryska och spanska, säger han och fortsätter.

– Vad vi också vet är vi är det enda företag som säljer lokala anpassningar av sökprodukter till vissa marknader, enligt vad vi hör från våra kunder. Möjligheten att arbeta nära kunder är ett vanligt skäl som många framför. Om Google och Yahoo har den möjligheten vet vi inte, men vad vi vet är att det inte utnyttjar den.