– Det är en naturlig del av det vi kommunicerat tidigare. Vi behöver en mer fokuserad strategi i de nordiska och baltiska länderna.

I oktober gick it-konsultbolaget ut med besparingsprogrammet och i början av året specificerade de vad det skulle komma att kosta. Enligt Tietoenators ska åtgärderna leda till 100 miljoner euro i besparingar från och med slutet av 2009 med målet att uppnå en rörelsemarginal på 10 procent.

Totalt berörs 800 personer, varar 250 i Sverige, 400 i Finland och 150 i övriga länder.

– Ambitionen är att de ska få nya jobb inom Tietoenator.

Så ni anställer samtidigt som ni skär ner?
– Ja, men givetvis måste de ha kompetensen som passar för att kunna omplaceras.

Vad har du fått för reaktioner från personalen?
– Det är för tidigt att säga. Jag kommer att träffa stora grupper av personalen under dagen. Men samtidigt har ju alla varit medvetna om detta sedan vi gick ut med besparingarna i början av januari.

Beläggningsgraden måste upp liksom lönsamheten för Tietoenator. Verksamhetsområden som inte är lönsamma kan komma att säljas av och dessutom finns det för många rapporteringsnivåer inom koncernen, anser Åke Plyhm.

Är det framförallt mellancheferna som kommer få lämna Tietoenator?
– Ja det är det. De kommer antingen få gå eller hitta andra jobb inom koncernen.

Vet ni vilka verksamhetsområden som kan komma att säljas av?
– Inte exakt i nuläget, men det behöver inte nödvändigtvis ha samband med lönsamheten. Bank och finans samt hälsa och sjukvård har inte gått lika starkt, men det är kopplat till några projekt som inte gick enligt plan.

Vad tror du om framtiden för era områden bank och finans samt hälsa och sjukvård?
– It spelar en mycket viktig roll inom dessa branscher och dessa affärsområden kommer att vara med och bidra. Vid sidan av dessa två är telekom, skog och energi viktiga för oss.
Anade ni redan i höstas att 800 personer skulle få gå?
– Lönsamheten försämrades och vi insåg att det behövdes en hel del kraftiga åtgärder.

Men hur känns det att lämna ett sådant besked till era anställda?
– En stor del av verksamheten går mycket bra, men det är också vår skyldighet att åtgärda det som är nödvändigt. Det måste man göra från tid till annan. Men de flesta förstår och tycker att det här är bra.

Hur många anställda tror du ni har inom tre år?
– Idag är vi 17 000, men hur många vi är inom tre år är svårt att säga. Det vi har sagt är att vi ska ha 40 procent av vår personal i så kallade nearshore- och offshoreländer inom de närmaste tre till fem åren. Idag är andelen 20 procent.

Åke Plyhm kommer att träda tillbaka till sin roll som vice koncernchef den 15 februari då den nye vd:n Hannu Syrjälä kliver på som ordinarie koncernchef för Tietoenator.