Det var för drygt ett och ett halvt år sedan som Nordic Service Provider började få signaler om att allt fler kunder inte nöjde sig med it-service och support på svensk basis, istället ville de ha en samarbetspartner som täckte hela den nordiska marknaden.

Men istället för att växa genom att köpa upp eller bli uppköpt, valde Sven.Otto Grahn att kontakta potentiella partners i Norge, Danmark och Finland – något som lett till bildandet av den nordiska alliansen Neisa, som står för Northern Europa it solution alliance.

– Våra kunder efterfrågar nordiska lösningar. De vill inte ha någon som bara finns i ett land, förklarar Sven-Otto Grahn.

Tillsamman med sina partners som består av danska Servicegruppen, norska Nordoc och finska Fixforum, erbjuder Nordic Service provider on-site service för såväl skrivare, servrar, bärbara och stationära datorer.

Välkomnar ni fler partners till er allians?
– Vi har för avsikt att skaffa partners i Baltikum och Polen. Vi är inte heller främmande för att teckna underleverantörsavtal.

Hur ser konkurrensen ut för er del? 
– Primärt konkurrerar vi med Infocare. Sedan konkurrerar vi också med Manpower och Ementor.

Tror du fler kommer att följa ert exempel?
– Ja det tror jag. Det är ett bra sätt att jobba på. Den här typen av allianser är mycket bättre än tunga fusioner.