– Många företag ser småbarnsföräldrar som en belastning, men vi tänker tvärtom. Som förälder utvecklar man egenskaper som är viktiga att ha i konsultyrket.

Vilka egenskaper utvecklar man?
– Småbarnsföräldrar är duktiga på att lyssna och läsa av situationen. De är närvarande, flexibla, har hög stresströskel och är vana vid att sätta barnens behov framför de egna. Den här målgruppen är effektiv och får saker gjorda på en gång och/eller blir tvungna att släppa jobbet när de kommer hem.

Ni genomförde en undersökning, varför gjorde ni det och vad visade den?
– Det bekräftade våra misstankar att de var så som vi hade hört från vänner och bekantar att flera arbetsgivare betraktar småbarnsföräldrar som en belastning snarare än en tillgång. Det som stack ut i undersökningen var att kvinnor upplever arbetsgivarens inställning som mer negativ än vad männen gjorde.

Vad kan den här målgruppen tillföra er?
– Vi vill ha hela människan, det vill säga människor som har balans i tillvaron. Vi är inte ute efter enbart småbarnsföräldrar utan nummer ett för oss är att hitta bra konsulter som har spjutspetskompetens inom olika områden. När det gäller konsultarbete är de personliga egenskaperna minst lika viktiga och där har vi sett att småbarnsföräldrar är bra ledare. De kan sätta kunden i första hand. Man skulle kunna dra en liknelse att kunden är barnet.

Varför valde ni att genomföra värvarkampanjen i just Vasaparken och Humlegården?
– Jag har själv två små barn, och som alla föräldrar vet är man hänvisad till lekparkerna tidigt på helgerna.

Vad kommer att hända på lördag?
– Vi vill få ut budskapet om företaget, att vi är ett stort bolag med fem kontor och att vi ser oss som en stor utmanare på den nordiska marknaden. Vi är alldeles för okända i dag. Tanken med aktiviteten är att vi ska prata karriär med föräldrarna och förmedla vilka möjligheter vi kan erbjuda.

Varför tror du att föräldrarna kommer att vara intresserade?
– Därför att under tiden som man är föräldraledig passar många på att reflektera över karriären.

Har du varit föräldraledig?
– Ja, det har jag, och vi hade en kille på bolaget som nyligen kom tillbaka efter sex månaders pappaledighet och klev in i en mycket viktigare roll än den han hade tidigare. Jag vill poängtera att vi inte gör den här aktiviteten ur en jämställdhetsaspekt utan för att vi tror på de positiva värdena som föräldrar kan tillföra konsultyrket. Därmed inte sagt att det inte är viktigt med jämställdhet.

Hur ser fördelningen ut på bolaget?
– På min affärsenhet har vi drygt 50 medarbetare varav 46 procent av dessa är småbarnsföräldrar.

Till sist, har du några tankar om hur man ska förändra attityden hos arbetsgivarna?
– Det är en bra fråga. Det gäller att se möjligheter och potential. Hur man ska förändra attityden har jag dessvärre inget bra svar på. Vi tror att vi får starkare konsulter och det är därför som vi gör det här.

Fakta

 Några av fynden från undersökningen: 

1. 34 procent av svenskarna upplever att arbetsgivare föredrar anställda utan småbarn

2. Av kvinnorna är det närmare 40 procent jämfört 28 procent av männen som upplever en negativ syn från företagen.

3. 10 procent uppgav att arbetsgivaren generellt sett föredra att anställa småbarnsföräldrar.

Webbundersökningen utfördes av Cint på uppdrag av Xlent och 1 012 personer svarade, i åldrarna 23 till 55 år.

Namn: Hans Ehrenborg
Ålder: 44 år
Bor: I Stockholm
Familj: Fru och två barn i åldrarna fyra och sju år.
Utbildning: Civilingenjör
Karriär: Har jobbar sju år på IBM
Visste du att… Hans Ehrenborg har läst italienska i USA.
Äter gärna: Italiensk mat.
Dricker gärna: Rödvin
Favorit It- pryl: Gillar min Sony-Ericsson- mobil
Medlem på Facebook: Nej
Läser bloggar: Inte mycket
Boktips: “Blue Ocean Strategy” av; Kim, W. Chan och Renée Mauborgne