Tietoenators styrelse väljer nu att kommentera Nordic Capitals fientliga bud om 1,1 miljarder euro som presenterades på torsdagen.

- Vi kommer att noggrant utreda ärendet, men styrelsens preliminära uppfattning är att Anbudet, som gjorts utan bolagets samverkan, inte motsvarar det verkliga värdet av Tietoenators aktier, säger Tietoenators styrelseordförande Matti Lehti.

Nordic Capitals bud om 15,50 euro per aktie är 38 procent högre jämfört med onsdagens stängningskurs men Tietoenators styrelse lyfter fram det faktum att budet är 6,2 procent högre jämfört med den genomsnittliga kursen de senaste sex månaderna.

Budet kräver att 90 procent aktieägarna ställer sig positiva till affären.