I ett brev som skickades på lördagen till Yahoos styrelse kräver Microsofts vd Steve Ballmer att styrelse ändrar sin åsikt angående Microsofts uppköpsbud och stöder en affär inom tre veckor.

Ballmer lyfter fram Yahoos ovilja att förhandla om affären som enligt honom innebär enorma fördelar för Yahoos aktieägare och anställda.

Om en överenskommelse inte är nådd inom tre veckor tänker Microsoft att rikta in sig direkt mot Yahoos befintliga aktieägare och göra allt de kan för att byta ut bolagets styrelse. Ballmer skriver även att ett nytt bud efter de tre veckorna blir lägre än det som ligger.

Yahoos styrelse har ännu inte uttalat sig om brevet men går för tillfället igenom innehållet, enligt medieuppgifter i USA.
Det var den 31 januari som Microsoft presenterade budet om 44,6 miljarder dollar på Yahoo.

Yahoos styrelse har inte ställt sig bakom budet och flera möten mellan parterna har varit fruktlösa. Yahoo har under tiden även fört samtal om samarbeten med andra parter som Google, Time Warner och News Corp.

Samtidigt har analytiker och aktieägare spekulerar i om Microsoft tänker höja budet eller inte.

Läs hela brevet här.