I förra veckan klubbades FRAs nya befogenheter igenom, vilket togs emot negativt av det svenska folket. Teleoperatören Phonera har tagit del av många reaktioner och nu svarar bolaget med att bygga ett helt krypterat nät.

– Vi har blivit nedringda av oroliga kunder och det här är en direkt respons på de reaktioner som vi har tagit del av. Vi som bolag bedriver ingen politik, men på individnivå ogillar vi den nya lagstiftningen. Jag tror att hela Sverige är emot lagstiftningen, säger Henric Wiklund och tillägger att han inte kan förstå syftet med det signalspaning när det inte finns några direkta hot mot landets säkerhet.

Enligt Henric Wiklund kan man inte komma runt lagstiftningen, men påpekar att än så länge finns det ingen lagstiftning mot krypterad trafik.

– Med krypterad internettrafik kan FRA titta på informationen bäst de vill, för de kommer inte att kunna utläsa något. FRA har bett om extra pengar för att kunna hantera krypterad nättrafik, säger han.

Bolaget strävar efter att erbjuda sina kunder 100-procentig avlyssningssäkrat internet och Henric Wiklund tror inte att det ska vara möjligt för FRA att knäcka koden.

– I dag har vi en helt annan teknik. Det är inte som under andra världskriget när man lyckades knäcka tyskarnas koder. Nej, det ska inte gå att ta sig förbi krypterad information, säger han och poängterar att han inte är en teknisk expert på området.

På Phonera bedömer man att det finns en stor efterfrågan av denna typ av tjänst och lansering är planerad till i slutet av året.

– Vi ser det som en stark konkurrensfördel att kunna erbjuda våra kunder insynsfritt nät. Det känns härligt att vi kommer att lansera först, säger han och förklarar att de i första hand vänder sig till företag som regelbundet hanterar konfidentiell information.

Hur snart tror du att ni stöter på konkurrens?
– Det kan inte jag svara på, men fler kommer att haka på eftersom det har blivit en verklighet av lagstiftningen. Det är bra.

Hur många nya affärsmöjligheter tror du att den här satsningen genererar?
– Det är svårt att svarar på den frågan. Men vi hade inte lanserat eller satsat på det här om det inte hade funnits en stor efterfrågan.

Men hur stor del av företagskakan ska ni ta?
– Ha ha… det blir inte färre än vad vi har i alla fall. Vi kan inte lämna några prognoser.

Hur mycket investerar ni i det här?
– Vi har en lösning som vi ska utveckla och beroende på hur mycket så får vi se över våra investeringar därefter. Det rör sig inte om några större investeringar.

Hur kommer prissättningen att vara?
– Vi har inte produktifierat det än, men det blir ingen dyr tjänst.

Behöver ni rekrytera?
- Nej, vi har hög teknisk kompetens, men om det mot förmodan skulle uppstå något behov så köper vi det.

Hur stort område är det här för er?
– Det är svårt att förutse hur stort det här kommer att bli, men internet utgör en stor del av våra intäkter.

Är det här ett PR-jippo från er sida?
– Nej, absolut inte. Det som ligger i grund för det här är oron bland börsnoterade bolag, läkare, journalister med mera.

Hur ser du på framtiden inom det här området?
– Det vet man inte. Men däremot ser inte utsikterna bra ut för den nuvarande regeringen. Det är ett stark motstånd mot det här.