– Det börjar hända något, konstaterar Annika O Bergström. Det är nog både vi och tiden som gjort att det förändrats, fortsätter hon, och ger som exempel spelutvecklingsföretaget Dice som börjat utveckla actionspel med kvinnliga karaktärer. Det är dessutom fler kvinnliga sökande till spelutbildningar idag än för bara tre år sedan.

Trots att spelbranschen är en relativt ny bransch säger Annika O Bergström att hon upplever hon den som väldigt traditionell. Både till spelens innehåll och hur det ser ut på företagen med hierarkiska strukturer där varje person har sin plats och arbetar framför sin ”burk” med samma saker i jättestora mastodontprojekt.

– De amerikanska spelen har fram tills nu dominerat i Sverige med väldigt stereotypa figurer i spelen. Men nu har den japanska marknaden blivit lika viktig här, som till exempel Wii. De japanska spelen har överlag en mer familjär ton och karaktärerna kan vara mer fantasifulla och inte lika stereotypa. Det är precis det som vi varit inne på, att spel är till för alla.

Supermaritprojektet startades 2004 efter att Annika O Bergström och två studiekamrater från spelprogrammet på Gotlands högskola gjort en kartläggning av spelbranschen. Kartläggningen visade att bara åtta procent av de anställda inom spelindustrin i Sverige var kvinnor.

– Vi kom fram till att det behövdes ändrade attityder och fler kvinnliga förebilder.

Med stöd av Gotlands kommun och EU-bidrag startades det treåriga projektet som vänt sig till allt från vanliga tonårstjejer till kvinnor i spelindustrin. Annika O Bergström och hennes kolleger har besökt spelutvecklare, skapat mötesplatser för tjejer på spelutbildningar, ordnat workshops och spelkvällar för tonårstjejer och tack vare projektet så finns numera även spel och spelkonsoller på Visby bibliotek för hemlån. De har också jobbat med att få spelutbildningar att tänka om i marknadsföringen för att få fler tjejer att söka.

– När vi kontaktade företagen och utbildningarna och frågade hur de såg på att det var så få kvinnor i branschen hade de inga svar. Företagen sa i stort sett att de trodde att bara det blev fler utbildningar så skulle det automatiskt bli fler kvinnor. På utbildningarna stod de relativt handfallna och sade att spel kanske trots allt var en killgrej.

Men varför är det så viktigt att få in fler tjejer i spelbranschen?
– Spel är ofta ingången till teknik. Och tjejer bör också få ta del av den världen utifrån sina villkor. De flesta spel idag vänder sig till unga män och i dem kan det vara svårt att identifiera sig när man är tjej. Med fler kvinnor i branschen blir spelen inte lika enformiga. Generellt sett är tjejer mer intresserade av andra typer av spel än killar, som berättardrivna spel med mer psykologi, mindre action och mer vardag och vanliga karaktärer.

Både fördomar och öppna armar har mött projektet. När de under första året besökte Dreamhack, Sveriges största datorsammankomst, blev de utbuade när de inför 5000 personer framförde Supermarits manifest och sade sig vilja ”befria datorspelshjältinnorna ur pojkrummet”.

– Datorspel har en sån otrolig potential att bli något mer än vad det är idag. Det behöver inte bara användas till lek och nöje. Det kan också användas som ett pedagogiskt verktyg, att förstärka värderingar eller hjälpa till att se världen på ett nytt sätt.

I stort sett tycker Annika O Bergström att projektet blivit väl mottaget.

– Vårt mål med Supermarit var att nå ut till branschen och experimentera med formerna för vad som är ett datorspel, och det tycker jag att vi har lyckats med. Visst förstår jag att det är lättare för industrin att köra i gamla invanda hjulspår eftersom den typen av spel säljer.

Samtidigt, säger hon, finns forskningsvärlden där möjligheten att experimentera och lära känna nya målgrupper är oändligt större. Men forskningsvärlden skulle vinna på att vara lite mer kommersiell och på så vis kunna bli ett välbehövligt komplement till den existerande branschen.

– Det skulle behövas lite mindre vattentäta skott mellan forskning och bransch för att på sikt förändra spelen.

Nu skriver Annika O Bergström på en avhandling om projektet som ska vara klar i december och dessutom har hon ett nytt spelprojekt på gång.

– Jag gör en förstudie till ett spel för muslimska kvinnor. Det var en idé jag fick under utbildningen, men det är förstås en lång väg till att förverkliga det.

Fakta

Namn: Annika Olofsdotter Bergström
Familj: Ja
Ålder: 37
Bor: på Söder i Stockholm
Utbildning: spelutbildning på Gotland
Favorit it-pryl: mobiltelefonen