Enligt det besparingsprogram som Sony Ericsson gav besked om i rapporten måste koncernen minska de årliga kostnaderna med 300 miljoner euro per år.

För att lyckas dra ner på utgifterna, måste Sony Ericsson skära ner personalstyrkan med drygt 2000 personer, uppgav vd:ns Dick Komiyama, vid telefonkonferensen med anledning av delårsrapporten på fredagen.

Hur nedskärningarna kommer att påverka den svenska verksamheten är ovisst i dagsläget.