Getupdateds styrelse har anlitat Ceres Corpotate Advisors för att genomföra försäljningen av Crystone.

Målsättningen är att renodla Getupdateds verksamhet inom internetmarknadsföring.

Getupdateds vice vd och huvudägare Mattias Kaneteg vill själv köpa loss Crystone. Han har lämnat in ett formellt bud. Om ingen lägger ett högre bud avser styrelsen att inleda slutförhandlingar med Kaneteg.

Om Kaneteg får igenom affären frångår han rollen som vice vd på Getupdated, men kvarstår som styrelsemedlem.

Förra hösten var nästan klart att Phonera skulle köpa Crystone men parterna bröt avsiktsförklaringen i slutet av förra året.