– Man går igenom ett antal anställningar, där erfarenheterna är bra eller dåliga. Men det finns inget verktyg som ger en inblick i verksamheterna.

Hur lång tid tog det från ax till limpa?
– Jag började skissa på idén i februari, men lanserade sajten för en månad sedan.

Vad ska informationen användas till?

– Tanken är att jobbsökande ska kunna få en inblick hur det upplevs att jobba hos den tilltänkta arbetsgivaren, men även anställda kan dela med sig av information anonymt. Det här är också ett sätt för arbetsgivaren att ta tempen på arbetsplatsen.

Jobbar du heltid med det här?
– Nej, jag jobbar annars som mäklare inom fastighetsbranschen.

Har ni inlett några samarbeten?
–Vi ska börja samarbeta med en av Sveriges största karriärrådgivare. Det pågår också samtal med en större arbetsgivare som överväger att internt uppmuntra sina anställda att göra bedömningar av företaget på vår hemsida. Fördelen med det är att arbetsgivaren troligtvis får gott betyg och kan därmed locka jobbsökanden till sig. Dessa "frivilliga" företag kommer att få en särskild märkning.

Blir det inte mestadels negativa omdömen?
– Det har varit hela spektrat, men självklart finns det ett behov av att skriva av sig när når något inte är bra.

Vilken arbetsgivare har fått det hösta betyget?
–Hitta.se.

Vilken arbetsgivare har fått det sämsta betyget?
– Uppsalas nya tidning.

Hur många besökare har ni?
– Vi har kommit upp till femsiffriga besökssiffror den här månaden.

Slutligen, är det viktigt med användargenererat innehåll?
– Det är en trend som allt mer växer. Det finns ett demokratiskt synsätt, att vem som helst kan vara med och påverka.