Både de amerikanska och europeiska ekonomierna har gått in i en svagare fas. Under årets första halva visar den svenska BNP-tillväxten en avmattning, vilket bekräftar bilden av att även Sverige befinner sig i en långkonjunktur. Det enligt Handelns Utredningsinstitut, HUI, som spår svårare tider även för hemelektronikbranschen:

– Det här är en svårare situation än vad vi har befunnit oss i på många år. Den här branschen har länge haft problem med lönsamheten på grund av prispress, nyetableringar och ökad konkurrens, säger Jonas Arnberg, analytiker och tillförordnad vd på HUI.

El-gigantens vd Anders Nilsen bekräftar att kedjan känner av den svajande konjunkturen. Bolaget har redan tvingats genomföra mindre nedskärningar på enskilda orter. Han tror att på sikt kommer det att ske en rad förändringar på marknaden.

– Det är ingen som vill prata om det, men över en treårsperiod kommer vi få se en rad förändringar. Som exempel har Siba köpt upp 20 procent av Netonnet, vilket kan bidra till spekulationerna, säger Anders Nilsen.

Men trots dalande priser och det faktum att nedgången är kännbar ser Anders Nilsen ingen anledning till att dra ner på etableringstakten.

– Vi har ingen avsikt att dra ner på utbyggnadstakten. Den etableringsprocess som vi har känner vi oss trygga och säkra med, säger han.

På den punkten får Anders Nilsen medhåll från både Expert och Siba:

– Vi ser nedgången som en möjlighet för oss som är starkt rustade. Vi kommer att gasa och det är full offensiv satsning på marknadsföring. Vi har en stark expansionsplan som vi kommer att fullfölja till hundra procent, säger Experts försäljningschef Anders Lorentzon, som uppger att bolaget på grund av omorganisationer fått varsla fem personer.

Siba har nyligen avslutat ombyggnader i Kalmar, Skövde och Trollhättan. Planerna på att öppna upp nytt i Oslo fortsätter, enligt informationschefen Sara Widman.

– Tidigare betraktades hemelektronik som kapitalvaror, men nu tillhör det vår vardag och vid en nedgång prioriterar man inte bort dessa varor, säger hon.

Men trots att många av hemelektronikkedjorna väljer att försvara sig med att en nedgång kan medföra positiva fördelar, insisterar experterna på att hela branschen kommer att påverkas.

– Hemelektronikkedjorna tjänar inte i huvudsak pengar på platt-tv utan på kringutrustning. Siba tjänar mest på sin Resursbank, men i sämre tider vill ingen låna, säger Jonas Arnberg på HUI.

Fredrik Bergström, före detta vd på HUI och numera strategichef på konsultbolaget WSP, fyller i:

– Alla kommer att tvingas vidta åtgärder. De kommer att behöva dra ner på etableringstakten och se över hyreskontrakt eller liknade, säger han.

Finns det någon hemelektronikkedja som kommer få det extra tufft?

– El-giganten och Media Markt har en enorm inköpsfunktion och kan snabbt pressa ner priserna. Däremot kan inte frivillighetskedjor som exempelvis Expert och Audio Video vara lika snabbfotade när det gäller samordning av marknadsföring eller på att förhandla fram bästa inköpspris, säger Fredrik Bergström.

Det håller inte Experts försäljningschef Anders Lorentzon med om:

– Vi var en frivillighetskedja för fem år sedan. Vi har inga som helst svårigheter med att samordna marknadsföring eller våra inköp, säger Anders Lorentzon.