Riskkapitalbolaget Innovationskapital har stått för flera av de mest uppmärksammade försäljningarna inom it-området de senaste åren. Bolaget har varit med och sålt svenska teknikbolag för uppemot fem miljarder kronor.

Nu är det en betydligt mörkare bild av riskkapitalmarknaden som målas upp av vd:n Staffan Ingeborn. Som en följd av den amerikanska finansturbulensen är de så kallade exitmarknaden, det vill säga marknaden för företagsförsäljningar, i princip stängd och investerarna mycket försiktiga.

– Det är en gigantisk osäkerhet just nu och det slår rakt igenom hela branschen, säger Staffan Ingeborn.

– Exitmarknaden har blivit mycket tuffare, även om vi har några processer igång. Den var öppen fram till sommaren, men sedan har det stannat upp. Börsfönstret är stängt, både i Europa och USA.

Har ni själva bolag i portföljen som ni hade planerat att sälja men som ni inte kunnat sälja på grund av osäkerheten?

– Det finns sådana exempel, men jag vill inte lämna ut några namn.

Det är emellertid inte bara utförsäljningarna som kommit av sig. Även investeringarna är det tunnsått med, enligt Staffan Ingeborn.

– Folk håller mer i sina pengar i dag, på grund av osäkerheten.

Staffan Ingeborn berättar att Innovationskapital gjorde en del satsningar under andra kvartalet, bland annat i finska Xtract, svenska it-säkerhetsföretaget Syntensia och norska Crayon. Men nu är han betydligt försiktigare – trots att det finns mycket kapital i investeringsfonderna.

– Vi har gott om pengar i vår senaste fond. Den är på 1,1 miljarder kronor och det är bara en mindre del av det som är investerat. Men för oss gäller det att se hur bolagen påverkas av marknaden, vissa är mer konjunkturberoende.

Vad är det ni kollar på?
– Nu när det råder knapphet på kapital så blir kassaflödet mycket viktigare.

De som drabbas av osäkerheten på riskkapitalmarknaden är till syvende och sist entreprenörerna.

Staffan Ingeborn hävdar att det är också är vanligt att entreprenörerna har svårt att hänga med i de stora förändringarna av deras bolags värderingar.

– De som är sist att reagera på det här är entreprenörerna. Det sker dramatiska förändringar i marknadsvärderingarna av deras bolag, men de har ofta kvar bilden av de gamla värderingarna.

Magnus Heinstedt grundare av nyhetsbrevet Förvärv & Fusioner bekräftar den mörka bilden av exitmarknaden som råder just nu.

– Det följer konjunkturen, det är samma sak med börsintroduceringarna. Mindre bolag som ska ta in kapital har det väldigt kärvt nu. Det är en psykologisk spärr. Det är osäkra tider och alla drar åt skruvarna.

– 2000–2001 fick risk­kapitalbolagen en mängd konkurser på halsen och det fick en väldigt dämpande effekt. Allt sedan dess har riskkapitalbolagen varit försiktiga.

Fakta

Innovationskapital har under 2006–2007 varit med och sålt Kreatel, som tillverkar bredbandsboxar, till Motorola, Göteborgs­baserade programföretaget Carmen Systems till ­Boeing, gps-företaget Nordnav till brittiska CSR och programföretaget Spotfire till amerikanska Tibco.Totalt gav de affärerna fem miljarder kronor.