Omsättningen växte med 31 procent till 388,7 miljoner kronor under årets tredje kvartal samtidigt som resultatet klättrade med 40 procent till 18,3 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen på ebitda-nivå stärktes till 10,6 procent från fjolårets 9,7 procent, medan vinsten per aktie dök till 0,72 kronor från tidigare 0,99 kronor.

Liksom bolaget tidigare gått ut med kommer Cybercom att satsa hårt på tillväxt i Asien framöver, det för att kunna följa sina internationella kunder ut i världen och åta sig outsourcinguppdrag.

– Med vår etablering i Indien och Kina är vi rätt positionerade för befintliga och nya kunder som vi vet kommer att satsa mycket i dessa områden inom den närmaste tiden. Vi har erhållit tre nya viktiga outsourcinguppdrag till verksamheterna i Kina, Indien och Rumänien, vilket bekräftar Cybercoms strategi, kommenterar Patrik Boman i rapporten.

Till följd av att ett flertal kunder infört sparprogram väljer även Cybercom att dra något i bromsen. Till att börja med kommer de att samordna administrationen och säljorganisationen i flera enheter i Sverige, renodla samt dra ner på rekryteringstakten i Norden.

Mer info följer.