– Jag tycker att resultatet är bra. Vi har en förbättrad marginal, ett bra kassaflöde och stärkt likviditet i en väsentligt större verksamhet, sade Patrik Boman om tredjekvartalssiffrorna vid dagens press- och analytikerkonferens som hölls i centrala Stockholm med anledning av rapporten.

Liksom Cybercom tidigare kommunicerat ligger blicken på Asien, där bolaget satsar på att växa kraftigt. Redan när Patrik Boman klev på som vd för drygt ett och ett halvt år sedan talade han om Kina och Indien som framtidsmarknader. Då siktade han på att var etablerad på dessa platser inom en treårsperiod, men tack vare köpet av finska Plenware, som redan hade kontor i Kina, gick expansionen snabbare än så.

– Idag har vi 149 medarbetare i Kina, sade Patrik Boman och tillade att den magiska gränsen för att kunna åta sig större offshoreuppdrag ligger på 100 konsulter, något som Cybercom nu överskridit.

Vid sidan av Tietoenator är Cybercom ett av de få svenska konsultbolag som finns på plats i Kina och Indien. Att Patrik Boman redan vid sitt tillträde beslöt sig för att snabbt växa österut berodde på trycket från kunderna, framförallt inom telekomsektorn.

– Idag har Sony Ericsson sitt kontor bredvid vårt i Peking och vi har även en bra relation till Ericsson på plats.

Från att det främst har varit telekomsektorn som drivit på offshoreverksamheten har nu även industriella kunder, såsom de som vill utveckla mjukvara för intelligenta maskiner, börjat efterfråga kompetens utanför Nordens gränser. I dessa fall handlar det ofta om att kunden vill ha mellan 80 till 90 procent av leveransen gjord offshore medan man väljer att exempelvis ha projektledningen lokalt. Än så länge nöjer sig Patrik Boman däremot med att jobba mot nordiska kunder och ta med deras uppdrag offshore, men runt år 2010 hoppas han även kunna bearbeta de lokala marknaderna.

Det ökade trycket på offshoreleverans har lett till att Cybercom, liksom dess konkurrenter, börjat se över kapacitetsutnyttjandet på hemmamarknaden.

– Jag är övertygad att vi kan öka vår lönsamhet. Det kan vi delvis göra genom att leverera globalt, offshore är ju ett medel för just detta. Dessutom kan vi utnyttja tiden bättre genom att öka vår beläggningsgrad, som ligger under 90 procent, och bli lite mer effektiva i vårt arbetssätt.

Patrik Boman hoppas kunna minimera antalet som blir tvungna att lämna Cybercom i denna process genom kompetensutveckling. Hur den nya organisationen kommer att se ut mer exakt är däremot något som Cybercom kommer att jobba på de närmaste två kvartalen.

– Vi ska exempelvis effektivicera administrationen. På lite längre sikt kommer vi att behöva optimera och slimma organisationen mer än så. Vi kommer också att ha ökat fokus på sälj, vinna fler affärer och göra fler kundbesök.

Är detta ett tecken att konkurrensen ökat om uppdragen?
– Ja, konkurrensen ökar i dessa tider. Kunderna ställer också högre krav.

Som en del av omorganiseringen har Cybercom slagit ihop Östersund, Sundsvall och Stockholm till en enda region – en verksamhet som kommer att ledas av den nuvarande Stockholmschefen Anders Franzén.

För att stärka lönsamheten har Patrik Boman också beslutat sig för att dra ner på rekryteringstakten i Norden till att endast ersättningsrekrytera – tillväxten kommer istället äga rum i Asien, liksom bolaget tidigare kommunicerat. Något samband med neddragningarna inom Sony Ericsson och andra branschkollegor har det däremot inte, klargör Patrik Boman.

– Visst kommer neddragningarna inom Sony Ericsson synas i it-konsulternas delårsrapporter i det fjärde kvartalet, sade han och medgav att även Cybercom är en av dessa.

Det faktum att Cybercom har största delen av sina konsulter hos den svensk-japanska mobiltillverkaren i Lund och inte i Kista gör att smällen inte blir lika kännbar för dem.

Igår gick Ericsson ut med fortsatta kostnadsbesparingar under det fjärde kvartalet. Hur ser du på det för er del?
– Jag ser ingen effekt av det, vi har fortfarande god efterfrågan från dem.

Hur skulle du beskriva orderingången för er del?
– Vi har en bra orderingång och jag tror att den kommer att vara bra även i fortsättningen.

Och hur ser du på era möjligheter att vinna affärer framöver?
– Jag tror att vi kommer att ta fler affärer och vinna marknadsandelar.

Vilka aktörer tror du kommer att finnas bland vinnarna respektive förlorarna i framtiden?
– På sikt kommer de som kan sprida risker, möjligheter och marknader geografiskt sett vara de som överlever. De som har för starkt beroende av hemmamarknaden kommer däremot slås ut.

Ni har ju en stark exponering mot telekommarknaden. Är det något du planerar att ändra på?
– Nej, telekom är ju ändå vår exportvara. Inom det närmaste året kommer det att se ungefär likadant ut samtidigt som vi satsar på att växa inom andra segment. I framtiden tror jag vi kommer ha mellan 40 till 55 procent av våra kunder inom telekom.

Slutligen, det talas ju mycket om finanskrisen. Är det något ni märker av?
– Ja finanssegmentet drar ju ner, men där har vi en väldigt liten del av våra kunder, i övrigt ser vi inga effekter i vår orderingång. Däremot fattas besluten lite långsammare bland våra kunder.