– Telekomtjänster till fasta punkter kommer inom en överskådlig framtid i huvudsak att levereras via det fasta nätet. Snöret är fortfarande den bästa tekniken för fasta anslutningspunkter. Det sade Teliasoneras vd Lars Nyberg till it24 i samband med att bolaget presenterade sin kvartalsrapport på tisdagsmorgonen.

Trots en något minskad vinst slog telejätten marknadens förväntningar för det tredje kvartalet. Bolagets omsättning ökade med 4,1 procent till 25,8 miljarder kronor. Samtidigt föll vinsten till 7,1 miljarder kronor från 7,9 miljarder kronor i fjol.

På den fasta bredbandsmarknaden råder i stort sett stiltje för Telia. Jämfört med i fjol har antalet fasta bredbandsabonnemang hos Telia vuxit från 2,230 miljoner till 2,405 miljoner. Men under det senaste kvartalet ökade antalet abonnemang endast med 26 000.

Samtidigt upplever bolaget en ”explosionsartad” försäljningsökning på mobilt bredband, enligt Lars Nyberg. Än vill man dock inte avslöja några försäljningssiffror.

Trots det ser Teliasonera fortsatt ljust på framtiden för trådbunden kommunikation. Enligt Lars Nyberg är mobilnäten fortfarande att betrakta som komplement till de fasta förbindelserna och väntas så förbli under en överskådlig framtid.

Den långsamma ökningen av antalet fasta bredbandskunder förklaras till viss del av att många obetalda ”pröva-på”-abonnemang på både fast bredband och ip-tv löpt ut, menar Lars Nyberg.

En positiv spinn på samma siffror är att två tredjedelar av de kunder som fått tjänsterna gratis väljer att fortsätta abonnera även mot betalning.

– Den resterande tredjedelen är i huvudsak nya, obetalda kunder. Även där väntar vi oss att två tredjedelar fortsätter med betalda tjänster, och så vidare, säger Lars Nyberg till it24.

Vad gäller mobiltelefoni talar Teliasonera gärna om vad det exklusiva försäljningskontraktet på Iphone betytt för bolaget. Enligt Lars Nyberg har Apples telefon framförallt gett Telias ”ibland lite tråkiga” varumärke en rejäl knuff i rätt riktning.

Samtidigt betonar han att Telia, till skillnad från operatörer i andra länder, inte gått med på att dela samtals- och dataintäkter från Iphoneanvändare med Apple:

– Vi var väldigt bestämda om att göra en normal deal med Apple. Vi är inte intresserade av att behöva dela våra intäkter med någon och det gör vi inte heller, säger Lars Nyberg.