Andreas Sjöström, mobilitetsexpert, Sogeti (Årets IT-konsult)

Grattis till priset som Årets IT-konsult!
– Tack ska du ha. Verkligen jätteroligt. Det känns stort. Priset är en betydelsefull bekräftelse inte bara för mig utan för de kunder, partners och medarbetare som jag haft förmånen att få arbeta med.

Varifrån får du glöden som det står om i motiveringen?
– Glöden måste komma från din egen passion för uppgiften.

Vad kännetecknar en it-konsult i världsklass?
– Han eller hon ska utforska sin passion, slipa sina färdigheter och fokusera på att behaga kunden. Sedan finns det två andra grundstenar i en it-konsults vardag, nämligen fokus på acceleration och reflektion, som du måste kunna balansera.

Hur balanserar man dessa grundstenar?
– It-branschen har aldrig varit så spännande som den är nu, och tekniken går allt fortare. Som it-konsult måste man vara längst fram så att man känner vinddraget, men ändå kunna vara genomtänkt i sina analyser.

Vad är du särskilt stolt över under det gångna året?
– Det team jag arbetar med och de projekt vi har levererat. Sedan är jag stolt över Most Valuable Professional-utmärkelsen från Microsoft som jag fick för sjätte gången.

Du är en gammal räv i bloggosfären, hur har det påverkat ditt arbete?
– Ja, jag har ju hållit på i snart nio år – längre än de flesta som håller på nu – och det är där som mycket av bränslet till passionen kommer. Bloggande, communitys och forum är jätteviktigt för it-konsulter.

Vad är det häftigaste som händer nu på mobilitetsfronten?
– Det är den mognadsprocess som pågår på många olika plan, till exempel plattformsperspektivet. Spelare på marknaden blir medvetna om vilken plattform som körs i telefonerna, och det är häftigt för det kommer att komma ett helt ekosystem av applikationer, tjänster och möjligheter.

Varför är du inte på plats och kan ta emot priset?
- Jag är i Los Angeles på Microsoft konferens för utvecklare, PDC 2008.

Vad är det mest intressanta som du sett på konferensen i Los Angeles?”
- Det mest intressanta är Azure Services Platform, Microsoft’s nya plattform för tillgängliggörande av produkter och tjänster över nätet. Visst är nya Windows 7 och
modelleringsplattformen ”Oslo” betydelsefulla teknologier, men Azure öppnar helt nya affärsmöjligheter för de flesta branscher.

Hur kommer det sig att du blev en IT-konsult?
- I sjuan skrev jag en uppsats om vad lycka var för mig, och den första meningen löd: ’Lycka är att programmera till någon nytta.’ Den meningen sammanfattar passion för både IT och det värde som IT kan realisera. Jag blev IT-konsult för att fortsätta utforska den passionen, slipa färdigheter, och fortsätta sträva efter att leverera värde.

Vad är det bästa med ditt yrke?
- De två begrepp som bäst beskriver yrket är acceleration och reflektion. IT-branschen har aldrig varit så spännnade som den är idag. Både verksamhet- och teknikutveckling ökar allt mer i hastighet. Som IT-konsult får du, tillsammans med skickliga medarbetare och spännande kunder, känna fartvinden i håret varje dag. För att inte hamna vilse är det därför helt avgörande att aldrig sluta reflektera över var det är rätt satsa och var det är fel. Det bästa med yrket som IT-konsult är den fantastiska kombinationen av acceleration och reflektion.

Vilka är de stora utmaningarna för dig personligen framöver?
- Utmaningarna hittar jag i de tre mål som jag satte upp för mig själv inför 2008 och publicerade på min blogg. Det handlar om att göra det på nätet, dvs online, göra det på rätt sätt, dvs metodik, och göra det varsomhelst ifrån, dvs mobilitet. Det handlar om allt från kundprojekt till företagets interna processer.

Varför är du så duktig inom just Microsoft-program?
- Microsoft har en produktansats som passar IT-konsulten. Ansatsen fokuserar framförallt plattform och utvecklingsverktyg, vilket lägger grunden för ett helt ekosystem av produkter och tjänster. Det finns andra leverantörer som har liknande helhetssyn, och när det viktigaste är värde för kunden så arbetar jag med produkter från alla de stora leverantörerna.

Hur ser du på framtiden för it-konsulterna?
- Konjunkturer kommer och går. Det är dock helt klart att vi bara skrapat på ytan för vad IT kan leverera till samhälle och företag. Jag är dessutom övertygad att IT kommer att spela en avgörande roll i de klimatutmaningar som vi står inför. Det kommer därför fortsätta att vara ruskigt spännande att arbeta som IT-konsult.

Till sist berätta något som alla kanske inte känner till om dig?
- Jag gillar att spela gitarr och jag är av filosofiska skäl, trots svagheter, troende teist.

Fakta


Ålder: 36 år
Bakgrund: Började på Microsoft 1991 och sedan Cap Programator 1996, som sedan bytte namn till Cap Gemini och nu är Sogeti
Mest stolt över i karriären: Oavsett om det är en inbromsning i karriären och ett svalt affärsklimat, eller om det är hett, går fort och är glatt överallt, så har mitt fokus legat på min passion
Detta ångrar jag i karriären: Jag har gjort många misstag, men just nu kommer jag inte på något