Inför årets stora konsumtionshögtid ratar HUI prylarna i utnämningen av årets julklapp.

"Konsumenterna söker en innehållsrik fritid och i detaljhandeln säljs allt mer paketerade tjänster. Årets Julklapp 2008 är därför en upplevelse", motiverar HUI sitt beslut.

Analysföretaget berättar vidare att upplevelseaktörerna under de senaste åren har tagit steget in i detaljhandeln på ett framgångsrikt sätt. Hushållens konsumtion av tjänster har ökat under senare år och försäljningen av upplevelser har mångdubblats 2007 och utvecklingen har fortsatt under 2008. Upplevelseaktörerna har tagit fasta på denna trend och lycktas med att förpacka sina tjänster i ett snyggt format möjligt att sälja i detaljhandeln.

"Upplevelser i en ask speglar på ett träffsäkert sätt den tid vi lever i då konsumenterna i allt större utsträckning söker efter produkter som hjälper dem att få en innehållsrik fritid", påpekar HUI.

Decemberförsäljningen i detaljhandeln beräknas uppgå till 61 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 2,5 procent jämfört med december 2007. Det är dock en betydligt långsammare tillväxttakt än det har varit ubnder de senaste åren.

I genomsnitt beräknas varje svensk att köpa varor i handeln för 6 600 kronor, vilket är nästan 1 500 kronor mer än övriga månader under året.