Op5 tillverkar system för att övervaka it-system och nätverk. Bland de svenska kunderna finns AGA, Liseberg och Tullverket.

I Tyskland kommer de att samarbeta med det München-baserade företaget Collax, som utvecklar Linuxbaserade lösningar.

– Vi expanderar vår verksamhet i Europa. Strategin bygger på att utveckla långsiktiga partnerlösningar med ledande lokala utövare. Collax är den rätta partnern för Op5 i Tyskland eftersom de erbjuder en bred variation av it-lösningar till flera företag. Vårt mål är att etablera en stark lokal närvaro och öka våra marknadsandelar i Tyskland, säger Jan Josephson, ansvarig för affärsutveckling på Op5.

Målet med samarbetet är att Collax ska integrera deras skärmteknik i Op5s övervakningssystem, och på så sätt skapa ett enklare webgränssnitt.