De här är de 20 företagen som får finansiering:

Aptilo Networks AB, Johanneshov, två miljoner kronor, förbättrad kapacitet i WiMAX och integrerade betalningslösningar för IP-telefoni.

Avaris AB, Huddinge, 2,2 miljoner kronor, metod att anrika genmodifierade celler för användning inom behandling, forskning och utveckling.

Axiomatics AB, Kista, 672.000 kronor, kunskap och plattform för datalänkar mellan basstation och mobil enhet för kommunikation.

Berglunds Rostfria, Boden, 1.430.000 kronor, optimering av prestanda och utvecklingsprocess för lamellvärmeväxlare.

Cardoz AB, Stockholm, fyra miljoner kronor, nästa generations hjärt-kärl läkemedel baserade på anti-inflammatoriska egenskaper.

CGM Group AB, Borås, 2,5 miljoner kronor, operatörsbord med individuellt justerbart klimat för användning i kontrollrum.

CNS Systems, Linköping, tre miljoner kronor, kunskap och plattform för en operationell hand-over-funktionalitet mellan basstation och mobil enhet för kommunikation i luftfart.

CVK AB, Luleå, 800.000 kronor, vibrationsmätare som direkt visar nivå för fordonsförare och maskinanvändare.

Ekomarine AB, Nacka, 600.000 kronor, miljösäker båtbottenfärg utan gifter.

Emstone AB, Lund, 679.000 kronor, vibrationsfri spräckning av sten och berg.

Hultsteins kyl AB, Jönköping, fyra miljoner kronor, miljövänligt system för kyltransporter.

M2 Engineering AB, Spånga, tre miljoner kronor, solceller på plast.

Medfield Diagnositcs AB, Göteborg, 3,5 miljoner kronor, mikrovågsbaserade diagnostikinstrument som skiljer blödning från propp vid stroke.

MIPS AB, Stockholm, 1,172.000 kronor, optimerat materialkoncept för hjälmar som minimerar våld mot huvudet vid sned stöt.

No Picnic AB, Stockholm, 1,5 miljoner kronor, multireceptorisk kreativ uttrycksmiljö.

Northern Mocap Studios AB, Uppsala, 1,4 miljoner kronor, system för högkvalitativ och markörfri ansiktsinspelning, riktad mot nöjesindustrin.

OptiMobile AB, Stockholm, två miljoner kronor, övergång mellan lokalt och mobilt nät, utan avbrott under pågående samtal, i lågkostnadstelefoner.

Probi AB, Lund, 1,8 miljoner kronor, probiotiska livsmedel som ger positiva hälsoeffekter på mage och immunsystem.

SenseAir AB, Delsbo, 2.550.000 kronor, gassensorer för förbränningsoptimering.

Unfors Instruments AB, Billdal, 1.452.000 kronor, röntgensensor.

Dessutom får 20 företag finansiering av förstudier inför FoU-projekt:

Athera Biotechnologies, Stockholm, 500.000 kronor, vaccination mot åderförkalkning .

BIM Kemi Sweden AB, Stenkullen, 500.000 kronor, bättre tillsatskemikalier för hartskontroll vid massa- och papperstillverkning.

Detox AB, Malmö, 392.000 kronor, ny teknik för marksanering.

Frigeo AB, Kiruna, 300.000 kronor, torkning av avloppsslam med innovativ frysmetod.

Gårdens Partihandel AB, Lundsbrunn, 500.000 kronor, friterad potatis med lägre fetthalt.

Hot Disk AB, Göteborg, 500.000 kronor, ny metod för hudkarakterisering.

IMINT Image Intelligence AB, Uppsala, 400.000 kronor, extraherande av bevismaterial ur stora mängder videobilder.

Kristallen i Lannavaara AB, Lannavaara, 250.000 kronor, utvärdering av forskningsfronten inom klassificering av ädelstenar.

Marström Composite AB, Västervik, 500.000 kronor, allsidig båt som kan användas i extrema miljöer, främst för räddnings- och insatsändamål.

OculusAI Technologies, Stockholm, 500.000 kronor, automatisk bildgranskning i realtid för nätapplikationer.

Oribac AB, Göteborg, 500.000 kronor, probiotika mot muntorrhet.

Pheenix Alpha AB, Solna, 500.000 kronor, rationell volymtillverkning av bipolära plattor för bränsleceller.

Protaurius AB, Göteborg, 500.000 kronor, mobilt beskjutningsskydd.

RetCorr AB, Aneby, 500.000 kronor, modern utrustning för ögonträning.

SafeTool AB, Jönköping, 496.000 kronor, el-central för ökad energieffektivisering på byggarbetsplatser.

SARomics, Lund, 360.000 kronor, programvara för optimering av proteiners egenskaper.

Scandinvent AB, Västerås, 430.000 kronor, automatiserat system för stenbearbetning.

Skelack AB, Skellefteå, 500.000 kronor, pulverlackering av värmekänsliga och/eller tjockväggiga produkter.

Tobii Technology AB, Danderyd, 500.000 kronor, IT-stödda kommunikationshjälpmedel för barn med särskilda behov.
Ytbehandlings AB Åviken, Gnosjö, 290.000 kronor, vidhäftning mot korrosionsskyddande ytor.