När it-avdelningen på Arbetsförmedlingen annonserar ut 30 nya it-jobb är det en följd av den stora omorganisation av myndigheten som skedde vid årsskiftet samtidigt som it-styrningen centraliserades.

Som ett led i det arbetet har förmedlingen också påbörjat arbetet med att byta ut externa konsulter mot egna anställda.

– Att växla ut externa konsulter mot egen personal är en viktig del av den effektiviseringsprocess som pågått sedan årsskiftet och som fortsätter, säger Mats Lindmark

Skälen till att han vill minska behovet av externa konsulter är att it-avdelningen vill effektivisera verksamheten och skaffa sig kontroll över utvecklingen av de egna kärnsystemen.

– Målet är att växla ut så många externa konsulter att vi kan bemanna och driva våra kärnsystem med egen personal. Klart att vi fortfarande har behov av externa konsulter och funktionell sourcing finns alltid på agendan. Men just nu behöver antalet minskas, säger Mats Lindmark.

Före sommaren anställde it-avdelningen ett tjugotal personer av samma skäl. Nu söker Arbetsförmedlingen ytterligare nya med­arbetare och det lär inte stanna där.

Man söker hela skalan av kompetenser, med tonvikt på systemutvecklare där behovet är störst. Av de totalt 30 medarbetare som Arbetsförmedlingen nu söker ska ett tiotal vara systemutvecklare.

Förutom it-avdelningens 200 egna anställda finns omkring 50 externa konsulter som man kan växla in mot egen personal.

Att ersätta konsulter med egen personal är ett bra sätt att nyttja offentliga medel för att driva it på ett effektivt sätt i den pågående effektiviseringsprocessen.

– Ytterst handlar det om att lösgöra medel för att, exempelvis, kunna anställa arbetsförmedlare på våra kontor och fortsätta vårt stöd till arbetsgivare och arbetssökande via internetkanalen, säger han.

Några problem att genomföra rekryteringen av 30 nya konsulter till it-avdelningen ser han inte. Förutom att han anser Arbetsförmedlingen vara en attraktiv arbetsgivare tror han att konjunkturen hjälper till att öka antalet jobbansökningar.