CS har i flera artiklar granskat kaoset på Försäkringskassan, med skenande kostnader i it-verksamheten och ett extraordinärt konsult­beroende.

Flera konsultbolag arbetar för myndigheten, men Accenture finns representerat ända upp på ledningsnivå. Det framgår av CS genomgång av avtalen mellan Accenture och Försäkringskassan. CS kan också avslöja att det sammanlagda värdet av avtalen är 400 miljoner kronor.

Den 23 mars 2005 presenterar generaldirektör Curt Malmborg Försäkringskassans nya ledningsgrupp. Mindre än tre veckor senare, den 11 april, finns Accenture på plats för att se över styrningen av Försäkringskassans huvudkontor. Ytterligare två veckor senare får Accenture uppdrag att också analysera it-verksamheten. Sedan dess har Accenture funnits kvar i organisationen.

I oktober 2005 får Accenture två nya tunga avtal. Accenture ska dels se över Försäkringskassans personalorganisation, dels bistå programkontoret för Försäkringskassans omfattande förändringsarbete.

Det här är det första av två stora förändringsprogram som Acccenture deltar i. Det andra, Försäkringskassan 2.0, inleds 2006 efter en förstudie gjord av Accenture­konsulter.
Accenture får också i uppdrag att delta i arbetet med hur Försäkringskassan ska möta kunderna i framtiden.

Dessutom leder Accenture två stora it-projekt: migreringen från stordatormiljö till Unix, samt det omdiskuterade projektet med ett nytt tandvårdssystem.

Avtalet från 2005 om förändringsarbete gäller ännu. På detta mandat har en av Accentures delägare suttit i styrgruppen för förändringsarbetet, det så kallade Programmet. Styrgruppen i övrigt består av stora delar av Försäkringskassans ledning och har fungerat som de facto-ledning för mycket av myndighetens arbete. Accenturekonsulten företräder Programmet nedåt i organisationen, exempelvis gentemot tandvårdsprojektet.

Samtliga nämnda avtal med Accenture har avropats från ramavtal för it-konsulttjänster som tecknats 2001 och 2004 av dåvarande Riksförsäkringsverket. Det gäller även uppdrag som till synes inte har någon tydlig, eller en mycket svag, koppling till it. Något ramavtal för organisations- och managementkonsulttjänster har inte funnits, en sådan upphandling har inletts först under hösten i år.

Enligt vad CS erfar är det enbart avtalet om system­migrering som konkurrens­utsatts, det vill säga erbjudits till flera leverantörer.

Accenture har som policy att inte diskutera de uppdrag bolaget utför.