Unga entreprenörsbolag drivs ofta på engagemang och vilja de första åren. Hur företagets organisation är uppbyggd får komma i andra hand.

– Det tar lång tid innan man hittar en affärsplattform. Man väntar med att ta beslut om organisation, kalkyrera årsbudget och så vidare. Det säger ekonomie doktor Ingela Sölvell vid Handelshögskolan i Stockholm, som har studerat 80 högteknologiska bolag under fem år.

Hon har bland annat tittat på hur de unga företagen utvecklat sina organisatoriska roller, hur de dokumenterar produktutvecklingen och hur de hanterar information.

När en ny ägare har kommit in i ett tidigt skede ställde det ofta till med problem för företaget.

– Det största problemet var när investeraren kom in med krav på organisationen. De kunde till exempel kräva att företaget måste tillsätta en marknadschef. Det blir väldigt brutalt att komma med ett sådant krav, och det kan bli svårt att hitta någon som matchar när man går utanför närmsta nätverket, säger Ingela Sölvell.

Investerarna kunde bestå av både affärsänglar och stora investerare, men nästan alla hade erfarenhet från stora bolag, och det var där problemen grundade sig.

– Mycket av det som investerarna kom in var en mall från storföretagsvärlden. Visst kan man ha sådana modeller, men då måste man anpassa den och göra till sin egen modell, säger Ingela Sölvell.

I entreprenörsföretagen var cheferna ofta försiktiga och restriktiva medan de anställda fick vara med att utforma regler för hur de skulle arbeta. De anställda som varit med från början kände sig oftast delaktiga i bolaget, och fick vara med och påverka mycket. När de nya ägarna kom in med krav på hur arbetet skulle gå till kände de anställda sig överkörda.

– Det ledde till många interna konflikter och mycket ifrågasättande om varför de skulle göra på ett speciellt sätt. Vd:arna fick lägga mycket tid på att förklara. När man försökte effektivisera organisationen blev det istället att man slösade resurser på konflikter, säger Ingela Sölvell.

Från ledningshållet blev det extra viktigt att de framförde information.
– Ledningen måste tydligt kommunicera vad som händer. Det kan göras i form av handböcker eller på intranätet. Det här behovet finns så fort man börjar anställa folk.

Investerarna å sin sida måste kunna anpassa sig till det lilla företaget.
– Man ska ha önskemål om organisation och struktur, men sen ska man låta organisationen genomföra det själva, säger Ingela Sölvell.