Datorspelandet ökar och det gör även statusen för den professionella e-sporten. En stor del av utövarna anser också att datorspel bör klassas som en idrott.

Det visar den undersökning som Dreamhacks huvudsponsor Symantec har genomfört bland drygt 700 deltagare under Dreamhack Winter 2008. På frågan ”Anser du att gaming är en sport?” svarar 85,5 procent ja.

– E-sportkulturen har funnits i mer än tio år och attityderna börjar förändras. Myten om att alla datorspelare är asociala och har dålig kondition börjar försvinna och virtuell sport börjar accepteras. E-sport har mycket gemensamt med traditionell idrott. Man kan representera ett lag eller sitt land, det finns publik som betalar för att titta och en stor mediebevakning och resultatrapportering. Idrott är en reflektion av ett samhälles kultur. I ett digitalt samhälle spelar e-sporten en central roll. Men ännu är det nog tyvärr långt kvar innan e-sporten får en självklar plats inom Riksidrottsförbundet, säger David Garpenståhl, styrelseordförande för Dreamhack.