– Det är ett köprättsligt fel att inte kunna få en svensk bruksanvisning och som kund har man rätt att kräva det kostnadsfritt. Det säger Ola Svensson på Konsumentverket.

Men så enkelt är det inte längre. Konsumentköpslagen har stegvis luckrats upp på grund av fall i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) där regeln om svensk bruksanvisning avtalats bort. Numera är regeln att konsumenter måste göras medvetna om att de inte får en svensk instruktionsbok innan köpet.

– Praxis har blivit luddig eftersom ARN har avtalat bort en tvingande lagstiftning. Lagen följs alltså inte längre, fortsätter Ola Svensson.

Kravet på svensk bruksanvisning innebär att återförsäljare som importerar varor från andra länder måste ordna fram svensk bruksanvisning på egen hand, ofta genom att göra instruktionerna tillgängliga som nedladdningar från webben. Konflikten växer i och med att allt fler företag på egen hand importerar produkter från andra länder.

Ola Svensson på Konsumentverket ser en konflikt mellan de konsumenträttsliga kraven i lagen och återförsäljarnas möjligheter att erbjuda produkter till ett billigt pris.

– Dagens förändrade marknad skapar frågor om lagändring. Ska vi inte ha rätt att köpa billiga saker från utlandet? Lagstiftningen sätter också käppar i hjulet för EU:s främjande av handel över gränserna, säger Ola Svensson.

Konsumentverket har undersökt flera e-handelsföretag och ålagt en del av dem att ändra vissa fel i sin information på sina hemsidor. Frågan om svensk bruksanvisningar har man dock lagt åt sidan, just eftersom att praxis idag är så luddig. Lagen säger en sak, i praktiken sker en annan.

– Det kan vara så att lagstiftningen är föråldrad. Helt klart är att det behövs göra något här, säger Ola Svensson.

Netonnet importerar i dagsläget varor från bland annat Frankrike, England, Tyskland, Holland och Belgien. Idag kommer återförsäljaren undan kravet på svensk bruksanvisning genom att informera kunderna om att svenska instruktioner saknas i förväg, alltså innan köpet.

– När vi inte har en svensk bruksanvisning till en produkt så informerar vi kunden om det, säger Netonnets vd Anders Halvarsson.

Så länge informationsplikten erbjuder en utväg ser han inte att Netonnet behöver driva frågan om en lagändring. Men han ser positivt på att förtydliga reglerna för att undvika missförstånd.

– Ibland poppar frågan upp om varför det inte finns en svensk bruksanvisning till en produkt och vissa pekar på att det är lag på det. Då måste man bemöta det och förklara, så det vore det positivt om det ändrades, säger Anders Halvarsson.

Enligt hans erfarenheter använder inte kunderna bruksanvisninga särskilt ofta utan provar sig mest fram själva.

– Ett krav på svensk bruksanvisning är att omyndigförklara kunderna. De flesta kan engelska och de måste ju få chansen att köpa billigt, säger Anders Halvarsson.

Torsten Palm på Allmänna Reklamationsnämnden är dock tveksam till att en lagändring kan bli av.

– Det här är ett EG-direktiv, de är inte direkt lätta att ändra, säger han.

Under 2008 hade ARN tre ärenden där konsumenter anmält att de fått en utländsk bruksanvisning istället för en svensk. I två av de fallen fick konsumenten bifall.

– Det är ingen jättestor fråga hos oss än så länge, men intressant. Vi kan ju konstatera att får man exempelvis en polsk bruksanvisning är inte det acceptabelt, avslutar Torsten Palm.